Diakoni


Diakonien er evangeliet i handling. Det dreier seg om nestekjærlighet, inkluderende felleskap, vern om skaperverket og kamp for rettferd.

Her finner du ulike diakonale tiltak og planer i Gjerpen menighet.