Gjerpen menighetshus


Gjerpen menighetshus 

 
Adresse: Håvundvegen 11 (mellom prestegården og sykehjemmet)
 
Gjerpen menighetshus brukes til aktiviteter og arrangementer i menigheten,
bl.a konfirmantarbeid, ungdomsklubben Guts og "Den varme kafeen".
Huset leies ut til foreninger, selskap, minnesamvær, konfirmasjonsfest, dåpsfest o.l.
Menighetshuset rommer storsal med plass til ca.100 personer.
Et hyggelig kafe-rom i kjelleren med plass til ca.50 personer.
 
Ønsker du å leie?
Ta kontakt med Cathrine Mustvedt
på e-post:
gjerpen.menighet@skien.kommune.no
eller telefon: 951 76 525 (kontortid tirsdag, onsdag, torsdag kl.08.00-16.00)

Tilbake