Kirkens SOS


 

Trenger du noen å prate med?

Ring Kirkens SOS på telefon 22 40 00 40

 https://www.kirkens-sos.no/

eller ta kontakt med en av prestene våre:

Espen Holm 977 94 645

Øystein Aronsen 483 51 840

Tilbake