Samtalegrupper for mennesker i sorg


Samtalegrupper for mennesker i sorg, etter dødsfall og samlivsbrudd.

Dette er en samtalegruppe for mennesker i sorg etter dødsfall eller samlivsbrudd.

Menneskelivet er slik at vi alle før eller siden opplever sorg, og årsaken kan være forskjellig. Sorg er en prosess som krever tid og krefter. Det å sette ord på tanker, følelser og opplevelser omkring sorgen kan være til hjelp for å komme videre.

Disse samtalegruppene vil forgå slik at man samles i faste grupper på 4-6 stykker. Hver gang innledes det med et aktuelt tema, og deretter gruppesamtale. Hver gruppe har to ledere. Det starter sorg-grupper på våren og høsten. Det er lagt opp til 5 samlinger pr.semester.

Ta kontakt med Gjerpen menighetskontor eller diakon i Skien, Siri Selvteit Danielsen siriseltveit.danielsen@skien.kommune.no for mer informasjon.

Tilbake