Språk-kafe!


Frogner nærmiljøsenter inviterer til språk-kafe i Den varme kafeen!

Beboere på Frogner asylmottak ønsker å snakke norsk med deg og meg.

Har du tid til å ta en tur innom i sommer? Hver tirsdag mellom kl.10.30 - kl.12.00.

Du er hjertelig velkommen!

Mer info på nettsiden: frogner.org

Tilbake