Temakonsert ved Solveig og Morten «Med Gud i medgang og motgang».


Fredag 22.september kl.19.00 i Gjerpen kirke

Solveig og Morten har de siste årene hatt snart 40 temakonserter fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør. Gjennom ord og sang belyses tema som sorg, motgang, psykisk sykdom tro og tvil. Mye av dette er vanskelige deler av livet det gjerne snakkes lite om, men som er viktig å reflektere over, også i kristne sammenhenger. Vi ønsker også å formidle håp og tro.

Solveig har tidligere jobbet i NLM i over 20 år som barne- og ungdomsarbeider. Jobber nå Helse Bergen som erfaringskonsulent, og har etter flere perioder med depresjon, angst og innleggelser på psykiatriske institusjoner begynt å bruke disse erfaringene til å hjelpe andre og gi håp. Holder foredrag innfor helse, på skoler og institusjoner, og på fritiden også i kirker og bedehus.

Morten synger om sin tro og har masse konserter. Har også deltatt i Norske talenter der han kom helt til semifinalen. Har de siste årene levd av sangen på heltid. Jobber også for Norea Mediemisjon.

«Med Gud i medgang og motgang» blir belyst gjennom ord, personlige historier og erfaringer, sang og musikk.

Kollekt

Tilbake