DIGITAL SØNDAGSSKOLE


Vi kan dessverre ikke drive vanlig søndagsskole om dagen, men det finnes flere digitale søndagsskole-løsninger for barna. Her finner du link til Søndagsskolen Norge sine «søndagsskolechatter» og til Øystein og Chris sine livestream-videoer.

Følg også med i menighetsbladet fremover for morsomme aktiviteter og konkurranser for barna!

 

SØNDAGSSKOLEN NORGE

https://www.youtube.com/user/SOENDAGSKOLEN?fbclid=IwAR3xP2bT2AOC-_EXmXFwa6E9SWlVpKEQt4_dEGLmb5QuQiKMnJIWHOJ2m2U

 

ØYSTEIN OG CHRIS

https://www.youtube.com/user/Ellerstakk/videos

https://www.facebook.com/pg/chrisduweproductions/videos/

 

Tilbake