Datoer for våren Gjerpen menighetsråd


Menighetsrådsmøter for våren 2023

Menighetsrådsmøtene er åpne møter alle kan komme hvis de ønsker, men de har ikke tale eller stemmerett.

Møter finner sted på Prestgårdsstua på Gjerpen kl.19.30

3.januar

7.februar

7.mars

11.april

2.mai

6.juni

 

 

Tilbake