VELKOMMEN TIL ADVENTSGUDSTJENESTE


Søndag 27.november kl.11.00 i Gjerpen kirke og kl.17.00 i Valebø kirke

 

Første søndagen i advent blir det gudstjeneste i Gjerpen kl.11.00 med dåp, utdeling av 2 årsbok og babysang.

Gunhild Bjørkøy er organist.

Det blir også Lysmesse i Valebø kl.17.00 i Valebø kirke med grøtfest etter gudstjenesten.

Lise Vittersø er organist.

Espen Holm er prest på begge gudstjenestene.

 

Hjertelig velkommen.

Tilbake