Salmekveld


Onsdag 29.mars kl.19.00 i Gjerpen kirke:

Denne kvelden skal vi synge pasjons -  og påskesalmer.

Hjertelig velkommen.

Tilbake