Bønn for Ukraina


Hellige, treenige Gud,
du som er visdommens, fredens og kjærlighetens kilde!
Sammen med kirker i hele verden kommer vi til deg og ber: beskytt folket i Ukraina!
Kom med din trøst til alle dem som er redde og som er i de krigs- og konfliktrammede
områdene. La dem erfare din kjærlighet og fred, og gjennom det finne mot til gode
gjerninger.
Til deg kommer vi med vår uro og ber om fred i Europa og verden.
Gi verdens ledere visdom, mot og handlekraft til å avslutte krigshandlingene, redde
menneskeliv og finne fredelige løsninger.
Jesus Kristus, du som er verdens lys, kom med din fred!

Amen.

Tilbake