22.juli markering


Denne sommeren er det 10 år siden angrepet på regjeringskvartalet og Utøya 22.juli.

Skien prosti med alle sine menigheter ønsker å markere dette.

 

 

Det ringes i klokkene fra alle prostiets kirker kl. 12.00.

Åpen kirke i Skien kirke fra kl. 12.00 til kl. 17.00.

Kl. 18.00 vil det være felles gudstjeneste i Skien kirke der ordførerne fra Skien, Porsgrunn og Siljan deltar.

Velkommen!

 

 

Tilbake