Årsmøte 29.april 2021


Årsmøte ble i år arrangert digitalt torsdag 29.april, via Teams.

Årsmeldingen for 2020 ligger tilgjengelig på hjemmesiden.

 Det vil bli mulig å lytte/se årsmøtet her på hjemmesiden i etterkant av 29.april 2021.

 

 

 

Tilbake