TROSOPPLÆRING I GJERPEN MENIGHET


Trosopplæring er et tilbud for alle døpte medlemmer i alderen 0-18 år.

I Gjerpen menighet har vi mye spennende som skjer som du kan lese om under. Det vil bli sendt ut informasjon i forkant av hvert trosopplæringstiltak. Vi ønsker å tilrettelegge slik at alle kan delta.

 

 

Tiltak i Gjerpen

 

Tiltak i Gjerpen

Babysang (0-1 år)

Her samles foreldre og barn til musikkglede, rytmer, regler og enkle danser. Baby sang – 1 kurs vår og 1 kurs høst. Pedagogisk inspirasjon til foreldre. 8 ganger på torsdager.

2 års bokutdeling (2 år)

Her blir 2 –åringer invitert til familiegudstjeneste hvor de får en egen kirkebok.

Fireårsbok (4 år)

4 års samling på lørdag med lek, boller, sang og Jesus fortelling.

Gudstjeneste med utdeling av 4 -  års bok på søndag.

Livets juletre (5 år)

Ut å hogge juletre, samling og gang rundt juletreet midt ute i skogen.

For hele familien, men 5 åringene får egen invitasjon.

Førsteklasses (6 år)

6 års samling på lørdag med lek, grilling, sang og vi hører om Sakkeus som klatret opp i et tre. Gudstjeneste med utdeling av 6 års bok på søndagen..

Barnekorhelg (6-11 år)

Synger du i kor eller er glad i å synge? Barnekor helg er en sosial helg full av sang, musikk og moro.

Sneltvedt Gospel kids (6-11 år)

Kor på Sneltvedt bedehus, onsdager kl.17.30 - 19.00. Her er det kjempe godt miljø, supre ledere og fine sanger.

Petrusdag (7 år)

I løpet av første år på skolen får barna to brev i posten om kirkemusa Petrus. Ved pinsetider har vi en storstilt bursdagsfeiring av pinse. Der kan du møte Petrus og vennene hans fra menighetene i Skien og Siljan.

 

Tårnagenthelg (8 år)

Tårnagentene er med å løse uoppklarte mysterier i kirken og i Bibelen.  Helgen består også av lek, sang og gudstjeneste. Kanskje blir det også besøk i kirketårnet?

Leir på Oksøya (9 år)

Leir er gøy! På Oksøya samles barn fra mange ulike steder i fylket for å lære mer om Jesus og bli kjent med nye barn.

Lys våken (11 år)

For 11 åringer med overnatting i kirka.

Mer festival (12 år)

Dette er en kjempestor festival for hele Telemark.  Det blir underholdning, undervisning, leker, stillesteder, fartsteder, møtesteder, mat, hoppesteder, badestedet, brytestedet, pluss mye mer.

Tweens(10-12år)

Klubb for de som går i 5.-7.klasse på barneskolen.

Dette skjer på to fredager i måneden fra kl.18.00 -19.00 på Gjerpen menighetshus.

Her er det quiz, film, konkurranser, andakt og mye annet gøy.

Summercamp (14år)

Ungdomsleir på Oksøya med ungdoms fra hele Telemark. Her er mye gøye aktiviteter og bibeltimer der de lærer mer om Jesus.

Konfirmasjon (14 år)

I Gjerpen har vi et spennende og innholdsrik program for konfirmantene. I tillegg til undervisning i Den Varme kafen,har vi samlinger med andre konfirmanter, Kick Off, Good Friday og konfirmantleir.

Crewnight(15 år)

Etter konfirmasjonstiden tilbyr vi i samarbeid med Skien menighet omledertrening. Her får konfirmantene mulighet til utvikle seg på mange ulike områder. De får også være ledere på konfirmantleir, praktiske oppgaver på Guts og er med i bibelgruppe.

Ungdomsklubben Guts (13-18 år)

Guts er ungdomsarbeidet i Gjerpen kirke.Dette samarbeider vi med Skien kirke om.

Vi har åpent fredager fra kl.20.00 - kl.22.00 på Gjerpen Menighetshus.

Her lærer ungdom om tro, møter andre ungdommer, har det gøy og få ledertrening.

 

Tilbake