TROSOPPLÆRING I GJERPEN MENIGHET


Trosopplæring er et tilbud for alle døpte medlemmer i alderen 0-18 år.

I Gjerpen menighet har vi mye spennende som skjer som du kan lese om under. Det vil bli sendt ut informasjon i forkant av hvert trosopplæringstiltak. Vi ønsker å tilrettelegge slik at alle kan delta.

 

 

 

Tiltak i Gjerpen

 

Babysang (0-1 år)

Her samles foreldre og barn til musikkglede, rytmer, regler og enkle danser.  Vi har kurs på høsten og våren.

Fireårsbok (4 år)

Alle fireåringer inviteres spesielt til en familiegudstjeneste der de får sin egen kirkebok. I forkant av denne gudstjenesten har vi en samling for foreldre og fireåringer der vi har det gøy sammen og blir bedre kjent med hverandre.

Førsteklasses (6 år)

Samling med de nye skolebarna og utdeling av 6-årsbok i gudstjenesten.

Barnekorhelg (6-11 år)

Synger du i kor eller er glad i å synge? Barnekor-helg er en sosial helg full av sang, musikk og moro.

Sneltvedt Gospel Kids (fra 1.klasse...)

Kor på Sneltvedt bedehus, onsdager kl.17.30 - 19.00. Her er det sang, dans, latter, godt vennskap og supre ledere!

Petrusdag (7 år)

I løpet av første år på skolen får barna to brev i posten om kirkemusa Petrus. Ved pinsetider har vi en storstilt bursdagsfeiring av pinse. Der kan du møte Petrus og vennene hans fra menighetene i Skien og Siljan.

Tårnagenthelg (8 år)

Tårnagentene er med å løse uoppklarte mysterier i kirken og i Bibelen.  Helgen består også av lek, sang og gudstjeneste. Kanskje blir det også besøk i kirketårnet?

Leir på Oksøya (9 år)

Leir er gøy! På Oksøya samles barn fra mange ulike steder i fylket for å lære mer om Jesus og bli kjent med nye barn.

Lys våken (11 år)

Natt til første søndag i advent feirer vi kirkens nyttårsfest i kirken. Vi får besøk, får høre fortellinger fra Bibelen, synger, leker, baker boller, har natursti, nattkino og overnatter.

24 hours (12 år)

Dette er en kjempestor festival for hele Telemark. Her kommer det barn som er sammen i 24 timer i strekk. Stedet er Fritidsparken i Skien. Det blir underholdning, undervisning, leker, stillesteder, fartsteder, møtesteder, mat, hoppesteder, badestedet, brytestedet, pluss mye mer.

Konfirmasjon (14 år)

I Gjerpen har vi et spennende og innholdsrik program for konfirmantene. I tillegg til undervisning i Prestegårdsstua, har vi samlinger med andre konfirmanter, Roadservice, Good Friday og konfirmantleir.

Ledertrening (15 år)

Etter konfirmasjonstiden tilbyr vi i samarbeid med andre menigheter i Skien og Siljan ledertrening. Her får konfirmantene mulighet til utvikle seg på mange ulike områder. De får også være ledere på konfirmantleir.

Ungdomsklubben Guts (13-18 år)

Klubben er et sosialt møtested for ungdom der livet og troen er i fokus. Det vil også bli ledertrening og mulighet for å være med som leder på konfirmantleiren

Tilbake