Redaksjon i menighetsbladet


 
Redaksjon:
Kjersti Hole Håtveit - Redaktør
Kirsti Sørbø  
Anette Strand 
Tone Arntzen 
 
E-post til redaksjonen: gjerpen.menighet@skien.kommune.no
 
 

Tilbake