Vealøskapellet


Våren 2021 er det usikkert hvordan vi kan ha gudstjenester.

Søndagene fra 7. mars til 28. mars (palmesøndag) inviterer vi derfor til åpen kiosk og samling rundt bålpanne ute kl.12.00. Her blir det en kort samling med tekstlesing og bønn.

Fra 2. påskedag planlegger vi ordinære gudstjenester; fram til og med søndag 13 juni.

Vi ønsker alle velkommen opp lia til en kaffe og noe attåt fra 7. mars 2021!

Hilsen styret i Vealøskapellet

 

Litt historikk

Flere kristne ungdomsorganisasjoner gikk sammen først på 1950-tallet for å få til et sportskapell i utkanten av Skien. Det ble valgt en komité fra fire organisasjoner: KFUK, KFUM, Skolelaget og Indremisjonen og senere kom menighetene i området med i arbeidet.

Det første møtet i komiteen ble holdt hos Gunnar Prestegård i 1953, og der ble de enige om å dra til Kikut for å se på tomt. Komiteen syntes utsikten i området var flott, og etter flere vurderinger av tilbud om tomt endte det med at komiteen valgte en tomt som forstkandidat Chr. Amlie tilbød. Den lå høyt og fritt på en furumo, en snau mils veg frra Skien, ikke langt fra Vealøstoppen - i en høyde av 350 meter over havet.

Entusiastene gikk i gang med å samle inn penger, og de fikk tegnet en hytte, men det var vanskelig å få byggetillatelse. Men hvis bygget ikke var større enn 40 kvadratmeter, kunne man bygge uten byggeløyve. Arbeidsutvalget jobbet etter disse forutsetningene. Arkitekten laget tegningene slik at hytta kunne bygges først - med tanke på kirkerom og andre rom senere.

Hytta ble bygd vinteren 1956/57 og tatt i bruk påska 1957 - med 15 bord og 60 stoler. Interessen for kapellhytta var stor, og den var godt besøkt. På gode utfartsdager var det overfylt, og mange slapp ikke inn. Derfor ble det fort snakk om utvidelse. Først var det om å gjøre å bygge et alterparti og tårn, og det stod ferdig høsten 1960.

Etterhvert ble det også satt fart i å få bygd ut kapellet etter de første planene. Dermed kom også det egentlige kirkebygget på plass. Det stod ferdig i mai 1968 - om lag 10 år etter at de første delene av "byggekomplekset" ble tatt i bruk.

Dagens virksomhet

Vealøs sportskapell har nå sitteplass til om lag 100 personer, og dersom kaferommet brukes, blir det plass til 50 flere. Kapellet har hvert år rundt 30 gudstjenester med ca. 1000 besøkende.

Før og etter gudstjenesten er det kiosk med salg av kaffe og vafler, mineralvann og sjokolade.
Kapellet ligger vakkert opp mot Vealøstårnet, ca. 40 minutters gange fra Lensmannsseter.
Det er gudstjeneste hver søndag, unntatt i sommersesongen og midtvinters, og gudstjenesten varer i ca en halv time.

Driften av kapellet er basert på dugnadsvirksomhet.
Både talere, organister, kafébetjening og vedlikeholdsarbeidere gjør sin innsats på fritiden.

 

Tilbake