Sneltvedt bedehus


 
Sneltvedt bedehus
På Sneltvedt bedehus er det arrangementer for alle aldersgrupper. 
Programmet nedenfor er for hovedforeningen. Arrangementene er for alle, men noen samlinger er mest myntet på de voksne.
De ulike undergrupper har sine egne opplegg og nedenfor følger en oversikt over hvilke dager de ulike gruppene har sine samlinger.
 
Andre kristne og humanitære organisasjoner har også sine møter på bedehuset. 
I tillegg er bedehuset et populært sted å ha konfirmasjoner, bryllup, jubileum eller minnesamvær.
Alle kan leie bedehuset til slike formål.
Opplysninger om leie fås ved henvendelse til:
Steinar Lund, tlf. 99 61 45 67.

Hva er Normisjon ?
Normisjon er en fri og selvstendig bevegelse innen Den norske kirke med fokus på fellesskap og misjon. Normisjons virksomhet bygger på Guds ord og Den norske kirkes bekjennelse. 
 
Normisjon har delt landet inn i 13 regioner. Den består av ca. 3000 voksenforeninger, ca. 600 barne- og ungdomslag, ca. 160 kor. Omkring 70- 80.000 mennesker er på ulike måter involvert i Normisjons arbeid i Norge! 
I internasjonal sektor er Normisjon aktive i 10 ulike land i Asia, Afrika og Latin-Amerika. Vi har samarbeidsavtaler med 7 nasjonale kirker, og ca. 80 aktive misjonærer pr dags dato.
 
Flere opplysninger kan fås på www.normisjon.no
 
Hva er Sneltvedt Normisjon ?
Sneltvedt Normisjon vil drive virksomhet på Sneltvedt og omegn med tanke på å spre Guds Ord til oss som bor her.
Vår visjon er å være et møtepunkt mellom Gud og mennesker i vårt nærområde. 
Vi ønsker alle velkommen til våre arrangementer uavhengig av livssyn. 
 

 

SNELTVEDT BEDEHUS

”Et møtested i vårt nærområde”

 

 

Sneltvedt Normisjon har ulike arrangementer ( se eget program).

Kontakt: Steinar Lund  99614567. 

 

Sneltvedt GospelKids øver hver onsdag fra 17.30-19.00  

Kontakt: Heidi Gudbrands  95466945.

 

NMS kvinneforening   har møte første mandag i måneden formiddag.     

Kontakt: Hjørdis Follaug, 474 51 143

 

Sykvelder: Ta med symaskinen og sy med oss.

Kontakt: Liv Sneltvedt Lund, 99047492

 

Gubbetreff:  For mannfolk over 60 år (yngre ”aspiranter” er velkommen), andre mandag i måneden, kl 19 i Lillesalen.

Kontakt: Per Simon Mustvedt (90996930)

 

Middag:  Sneltvedt Vel inviterer til middag siste mandag i månedene jan, feb, mars og april.  

Kl 17.00 Møt sambygdinger til god mat og hyggelig prat.

Påmelding til Per Simon Mustvedt. (90996930)

 

Utleie:  Bedehuset kan leies til arrangementer og selskaper(alkohol og røyk er ikke tillatt)  Leie for hele bedehuset inkl vask er nå kr 2000.-

Kontakt Steinar Lund, 99614567

 

VEL  MØTT !

 
 
 

 

 
Styret (2015):
Steinar Lund, Marianne Fjose, Tor Mustvedt, Geir Flatin.
 
 

Tilbake