Besøksvenn


Ønsker du å få en besøksvenn?

Eller gå-venn?

Livet kan bli fylt med flere spørsmål enn svar.

Da kan det være godt å ha noen å snakke med.

Vi er frivillige folk som ønsker å være en med-vandrer, en som kan lytte og "se" deg.

Besøksvenner har selvfølgelig taushetsplikt.

Hvordan får jeg en besøksvenn eller gå-venn?

 

 
 
Ta kontakt med:
 
Sverre Olsen tlf 942 46 241
eller diakonarbeider Cathrine Mustvedt tlf.951 41 532

Tilbake