Program og informasjon for konfirmantåret 2021


 

Våren 2020

Februar:

1/2 kl.14.15, kl.15.15 & kl.16.15 – Undervisning for Gjerpen

2/2 kl.14.00 & kl.15.00 – Undervisning for Menstad & TTU

8/2 kl.14.15, kl.15.15 & kl.16.15   - Undervisning For Gjerpen

9/2 kl.14.00 & kl.15.00 – Undervisning for Menstad & TTU

15/2 kl.14.15, kl.15.15 & kl.16.15 – Undervisning for Gjerpen

16/2 kl.14.00 & kl.15.00 – Undervisning for Menstad & TTU

16/02 Foreldremøte på nett

Video i gruppen på facebook

Mars:

1/3 kl.14.15, kl.15.15 & kl.16.15 – Undervisning for Gjerpen

2/3 kl.14.00 & kl.15.00 – Undervisning for Menstad & TTU

12 -13/03 Konfirmant Weekend

NB: Mer info kommer senere

Fasteaksjon!

22/3 kl.14.15, kl.15.15 & kl.16.15 – Undervisning for Gjerpen

23/3 kl.14.00 & kl.15.00 – Undervisning for Menstad & TTU

April:

09/04  GOOD FRIDAY digitalt opplegg Kl. 20.00-21.15

NB: Endring kan forekomme

12/4 kl.14.15 & kl.15.15 & kl.16:15 – Undervisning for Gjerpen

13/4 kl.14.00 – kl.15.00 Undervisning for Menstad & TTU

Mai:

10/5 kl.14.15 & kl.15.15 & kl.16.15 – Undervisning for Gjerpen

11/5 kl.14.00 & kl.15.00 – Undervisning for Menstad & TTU

 

August:

20/8 Seminar med GinoBless kl.20.00 ved kirken

24/8 Avslutning med grill & konsert med Sowdiak

30/8 Fotografering! Møte 15.00 ved kirken

31/8 Øvelse til konfirmasjon

De som konfirmeres lørdag, øver til konfirmasjonsgudstjeneste

Møte i kirken kl. 14.30 & 15.15

September:

1/9 Øvelse til konfirmasjon

De som skal konfirmeres søndag, øver til konfirmasjonsgudstjeneste.

Møte i kirken kl. 14.30 & 15.15

Lørdag 4/9 Konfirmasjon kl.10.00, kl.11.30 & kl.13.00

Søndag 5/9 Konfirmasjon kl.10.00, kl.11.30 & kl.13.00

 

 

 

Tilbake