Gjerpen er med!


Gjerpen er med - sammen som kirke i hele verden!

Gjerpen menighet er med i aksjonen «Sammen som kirke i hele verden», som foregår fra 13. mai til St. Hans. 24.juni. Dette er en aksjon for misjonssolidaritet knyttet til SMM (Samarbeid menighet og misjon). SMM er et samarbeidsorgan mellom Den norske kirke og sju misjonsorganisasjoner.

I den tøffe koronasituasjonen verdens står oppe i, er det viktig å vise praktisk omsorg og solidaritet. Derfor ønsker også Gjerpen menighet å bidra i den verdensvide nettverk av søsterkirker og partnere.

Gjennom vårt misjonsprosjekt på Madagaskar kan Gjerpen menighet bidra. Dette er et prosjekt som startet opp i 2004 og der innsamlede midler går til barmhjertighetsarbeid og kompetansebygging i Antsirabe i samarbeid med den gassisk lutherske kirke (FLM). Vår støtte går til Barnehjemmet Akanisoa (et godt hjem) der de får mat og skolegang. Vi støtter dessuten kirkens diakonale arbeid som jobber i forhold til døve i Antsirabe.

 

Vi oppfordrer alle til å gi til dette prosjektet, og bli med sammen som kirke i hele verden!

Du kan gi penger på kontonr. 2610 260 6174 med melding "sammen"

eller Vipps til 13976 underkatergori "sammen" eller merk "sammen"

 

 

 

Tilbake