06.08.2020: 1 Mos 4,8-15

8 Siden sa Kain til sin bror Abel: *«La oss gå ut på marken!»• Og mens de var ute på marken, gikk Kain løs på sin bror Abel og drepte ham.
   
...


Kilde: www.bibel.no