17.08.2019: Mi 6,6-8

6 Hva skal jeg komme fram for Herren med
          når jeg bøyer meg for Gud i det høye?
          Skal jeg komme til ham med brennoffer,
          med årsgamle kalver?
          
   
...


Kilde: www.bibel.no