Velkommen til gudstjenester

Velkommen til gudstjenester

Velkommen til gudstjenester

 
Søndag 21.juni er det dåpsgudstjeneste i Gjerpen kirke  kl.11.00.
Søndag 28.juni er det gudstjeneste i Luksefjell kirke kl.11.00
Det er nå åpnet opp for 90 personer per gudstjeneste.
Det blir dessverre ikke kirkekaffe.
Vi har noen retningslinjer som gjelder per i dag
 
NB! Les dette før du kommer:
1) Syke personer skal ikke delta eller være til stede. Har du symptomer på luftveisinfeksjon eller er i karantene, kan du ikke delta.  Trenger du en prat er vi i kirken tilgjengelige på telefon (se telefonliste under "om oss").
2) Vask hendene før du kommer, og bruk sprit ved inngangen eller vask på toalettet, og bruk sprit fremme ved alteret før nattverd.
3) Det er maksimalt plass til 90 personer i Gjerpen (utenom prest, organist, kirketjener)
4) Vi må holde en meters avstand. (gjelder ikke personer i samme hustand)
1 meters avstand gjelder både når vi kommer i døra, sitter ned og går igjen.
Generelt gjelder det å spre seg ut i lokalet.
5) Unngå unødvendig berøring på gjenstander og håndtak.
6) Navn og nummeret til alle som kommer vil bli skrevet på en lapp i gangen når man kommer. Denne lappen blir oppbevart i 10 dager på grunn av eventuell mulighet for smittesporing. Den blir deretter makulert.
7) Det blir gitt informasjon om smittevern og hvordan vi feirer nattverd på gudstjenesten
 
 
Hjertelig velkommen.


Del denne artikkel på e-post

izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort