KONFIRMANTPROGRAM 2020

KONFIRMANTPROGRAM 2020

KONFIRMANTPROGRAM 2020

Her ligger programmet for året 2020!

Konfirmantopplegg i Gjerpen kirke 2019/2020

20/08 Informasjonsmøte i Gjerpen kirke kl. 19.00

23-25/08 Leir på Oksøya! NB: Mer info på eget ark!

11/09 Felles  «Kick-off konsert» i Gjerpen kirke kl. 19.00-20.30

19/09 «Hvordan lage gudstjeneste?» i Gjerpen kirke kl.14.15-15.15

 

29/09 Presentasjonsgudstjeneste i Gjerpen kirke kl.11.00

NB: Ta med familie og venner

 

01/10 «Hjemme hos» Ida og Øystein kl.19-21.00

02/10 «Hjemme hos» Ida og Øystein kl.19-21.00

03/10 «Hjemme hos» Ida og Øystein kl.19-21.00

 

15/10 «Hvem er hvem?» i Gjerpen kirke kl.14.15-15.15

29/10 «Hvem er hvem?» i Gjerpen kirke kl.14.15-15.15

12/11 «Hvem er hvem?» i Gjerpen kirke kl.14.15-15.15

           

06/12 Juleavslutning på menighetshuset kl. 19.00

            NB: Middag og underholdning. Avslutter i kirken.

            Juleferie

 

14/01  1. Undervisningssamling med grupper og kveldsmat på       menighetshuset kl.18-20

21/01  2. Undervisningssamling med grupper og kveldsmat på menighetshuset kl.18-20

28/01  3. Undervisningssamling  med grupper og kveldsmat på menighetshuset kl.18-20

 

00/00  Foreldremøte. Dato kommer.

 

04/02 4. Undervisningssamling med grupper og kveldsmat på menighetshuset kl.18-20

18/02 5. Undervisningssamling med grupper og kveldsmat på menighetshuset kl.18-20 

 

06/03 GOOD FRIDAY i Skien fritidspark! Kl. 17.30-23.00

            NB: Konfirmantcup, leker, happenings, m.m

 

14-15/03 Mini-festival på Gjerpen.  « TTT» ( Tolv til tolv)

            NB: Mer info kommer senere

 

00/00 Fotografering! Møte 14.30 ved kirken.

 

31/03  Fasteaksjon! Kirkens nødhjelp. 16.30-19.00

            NB: Vi går med bøsser. Foreldre kjører. Mer info kommer senere.

 

23/04  Øve til konfirmasjonsgudstjeneste. Møte i kirken kl. 14.30

30/04  Øve til konfirmasjonsgudstjeneste. Møte i kirken kl. 14.30

            NB: Mer info kommer senere ang hvem som skal møte når.

 

Lørdag 25/04 Konfirmasjon kl.11.00

Søndag 26/04 Konfirmasjon kl.11.00

Søndag 03/05 Konfirmasjon kl.11.00

 

 

Annen info:

  • Alle konfirmanter må delta på minst 8 gudstjenester i løpet av året.
  • Alle samlingene som står i oppsettet er obligatoriske
  • Alle skal delta på 2 GUTS kvelder hvert semester. Datoer kommer senere.
  • Alle skal delta på EN «hjemme hos» kveld.
  • For mer informasjon gå til: gjerpenkirke.no/konfirmant
  • Bli medlem av gruppen "Gjerpen konf 2020" på facebook for å bli fortløpende oppdatert!

 

Kontaktinformasjon:

Prest: Ida Krogstad Rød

Tlf: 95930171

Mail: Ida.Krogstad.Rod@skien.kommune.no


Del denne artikkel på e-post