Konfirmant informasjon 2018

Konfirmant informasjon 2018

Konfirmantopplegg i Gjerpen kirke 2017/2018

 

31/08 Informasjonsmøte i Gjerpen kirke kl. 19.00

08-10/09 Leir på Oksøya! NB: Mer info på eget ark!

 

17/09 Presentasjonsgudstjeneste i Gjerpen kirke kl. 11.00

NB: Ta med familie og venner

 

20/09 Felles konfirmant «Kick-off konsert» i Skien kirke kl. 19.00

 

03/10 «Hjemme hos» Ida og Øystein kl.19-21.00

04/10 «Hjemme hos» Ida og Øystein kl.19-21.00

05/10 «Hjemme hos» Ida og Øystein kl.19-21.00

 

26/10 Kirkekino «Luther» i Gjerpen kirke kl.19.00

            NB: Ta med penger til kino-kiosk!

 

12/11 UNG MESSE i Gjerpen kirke kl. 19.00

            NB: Felles med de andre menighetene i Skien

 

08/12 Juleavslutningsball på menighetshuset kl. 19.00

            NB: Middag og underholdning. Vi pynter oss!

 

            Juleferie

 

09/01  1. Undervisningssamling med grupper og kveldsmat på       menighetshuset kl.18-20

             

16/01  2. Undervisningssamling med grupper og kveldsmat på menighetshuset kl.18-20

             

30/01  3. Undervisningssamling  med grupper og kveldsmat på menighetshuset kl.18-20

             

00/00  UNG MESSE i Skien kirke kl.19.00

            NB: Felles med de andre menighetene i Skien.

 

06/02  Foreldremøte på menighetshuset kl. 19.00

 

13/02  4. Undervisningssamling med grupper og kveldsmat på menighetshuset kl.18-20

 

27/02  5. Undervisningssamling med grupper og kveldsmat på menighetshuset kl.18-20    

 

02/03  GOOD FRIDAY i Skien fritidspark! Kl. 17.30-23.30

            NB: Konfirmantcup, leker, happenings, m.m

 

16-18/03 Konfirmantleir på Vegårtun!

            NB: Mer info kommer senere

 

03/04  Fasteaksjon! Kirkens nødhjelp. 16.30-19.00

            NB: Mer info kommer senere.

 

19/04  Fotografering! Møte 14.30 ved kirken.

 

26/04  Øve til konfirmasjonsgudstjeneste. Møte i kirken kl. 14.30

03/05  Øve til konfirmasjonsgudstjeneste. Møte i kirken kl. 14.30

            NB: Mer info kommer senere ang hvem som skal møte når.

 

Alle skal delta på minst 1 klubbkveld i løpet av høsten utenom de som allerede er obligatoriske.

Datoer for klubb:

 • 29.september
 • 13.oktober
 • 26.oktober (Kirkekino) Allerede obligatorisk for konfirmanter
 • 10.november
 • 24.november
 • 08.desember (Juleball) Allerede obligatorisk for konfirmanter

 

Lørdag 28/04 Konfirmasjon

Søndag 29/04 Konfirmasjon

Søndag 06/05 Konfirmasjon

Klokkeslett de aktuelle datoene kommer vi tilbake til når vi vet hvor mange gudstjenester vi må legge opp hver dato.

 

Annen info:

 • Konfirmantdåp skjer på gudstjenesten 19/11-17
 • Alle konfirmanter må delta på minst 8 gudstjenester i løpet av året.
 • Alle samlingene som står i oppsettet er obligatoriske
 • Alle konfirmanter skal delta på minst 1 klubbkveld i løpet av høsten utenom de to som allerede er obligatorisk.
 • Alle skal delta på 2 klubbkvelder til våren. Datoer kommer senere.
 • Alle skal delta på EN «hjemme hos» kveld. Grupper blir satt opp på leir.
 • For mer informasjon gå til: gjerpenkirke.no/konfirmant

 

Kontakt informasjon:

Prest: Ida Krogstad Rød

Tlf: 95930171

Mail: Ida.Krogstad.Rod@skien.kommune.no


Del denne artikkel på e-post