Årsmelding for Gjerpen menighet 2016

Årsmelding for Gjerpen menighet 2016

 

 

 

 

 

 

  Gjerpen – vår menighet!

                                                                                På trygg grunn, med åpne dører og mye varme

 

 

Årsmelding for Gjerpen menighet 2016

Stikkord: Bispevisitas, ikonutstilling, 70 konfirmanter, Arnolds kapell, Vipps og i-Zettle, fine gudstjenester i Valebø og Luksefjell, 31 tårnagenter, høyttaleranlegget ferdig utbygd, ny sekretær på menighetskontoret, kirkeuke mede høstmarked, konserter, nytt kjøkken i underetasjen på Menighetshuset, ny ungdomsklubb – og mye mer!

2016 har vært et spennende og godt år for Gjerpen menighet.

1. Menighetsrådet

Faste medlemmer:

Bjørg Olsen (leder), Cathrine Mustvedt (nestleder), Hilde E.Taule, (sekretær), Øystein Aronsen (sokneprest), Bjørn Erik Høgseth (Fellesråd), Marit Follaug, Gunnar Gulseth, Thomas Andersen og Ove T. Doksrød

(Ingrid Brenne har vært vikar for Hilde Taule som sekretær fra august)

Varamedlemmer:

Vibeke Deilrind, Inger Sissel Løberg, Sten Roger Thorstensen, Kjell Lofstad og Ingrid Brenne

Jan Sørbø er fremdeles økonomiansvarlig i MR. Vi takker for at han ville fortsette denne viktige jobben.

2.Ansatte, navneliste – stilling, stillingsstørrelse og arbeidssted                                                                                                                              

Navn

Stilling

Stillingsstørrelse

Hovedarbeidssted

Øystein Aronsen

Sokneprest

100 %

Gjerpen

Ida Margrete Krogstad Rød

Kapellan

100 %

Gjerpen/Siljan

Kjell M Frigstad

Kantor

100 %

Gjerpen

Lise Vittersø

Organist

50 %

Valebø/SKF

Nils Terje Sneltvedt

Organist

5 %

Luksefjell

Morten Kristiansen

Kirketjener/kirkegårdsarb.

100 %

Gjerpen

Alexander Nordfjellmark

Kirketjener/kirkegårdsarb.

100 %

Gjerpen/SKF

Geir Ødegården

Kirketjener/ kirkegårdsarb.

Vikar 100%

Gjerpen/SKF

Anne Karine Veting

Kirketjener/kirkegårdsarb.

30 %

Luksefjell og Valebø

Kirsten H Eliassen

Sekretær

40 %(jan- aug)

Gjerpen

Hanne-Cecilie Engelstad

Sekretær

40 % (fra 1.sept)

Gjerpen

Tone Arntzen

Menighetspedagog

32 % (Se under)

Gjerpen/Borgestad

Håvar Norendal

Kateket/Menighetspedagog

100 % (Se under)

Gjerpen/Borgestad

Karin F Olsen

Kateket

50 % (10 % i Gjerpen)

Borgestad/Gjerpen

Ranghild Rugstad

Renholder

13 %

Gjerpen

Yonas Abera

Renholder

vikar

Gjerpen

  • Håvar Norendal er 50 % kateket i Borgestad. De resterende 50 % av stillingen hans er som menighetspedagog. Sammen med Tone Arntsen blir det 82 % stilling. Gjerpen har 60 % av denne stillingen, Borgestad 22%.

 

Stabssituasjonen er nå stabil igjen, og vi kjenner at det betyr mye for arbeidet i menigheten.

Vi ønsker Hanne- Cecilie Engelstad velkommen som sekretær og er veldig glad for at hun vil jobbe hos oss!

 

3. Utvalg og komiteer

Det er mange utvalg og komiteer som har tatt ansvar for hver sine arbeidsfelt.

2016

AU: Bjørg Olsen, Cathrine Mustvedt, Hilde Taule, Øystein Aronsen (Ingrid Brenne vikar for sekretær høsten -16)

Trosopplæringsutvalget: Sten Roger Thorstensen (leder), Kirsti Sørbø, Marit Follaug, Tone Arntzen, Håvar Norendal, Ida Krogstad Rød.

Misjonsutvalget: Gudrun Eriksen, Ingrid Brenne, Fred Zetterstrøm og

 Martha Irene Eriksrød (våren 2016)

Musikkutvalget: Kjell Frigstad, Inger Lloyd og Vibeke Deilrind

Diakonigruppe: Liv Jorånn Høgseth, Kjell Skjærum, Sverre Olsen, Bjørg Olsen

Diakoniutvalg fra nov-16 :

Ingrid Brenne, Ove Doksrød, Liv Jorånn Høgseth, Bjørg Olsen, Sverre Olsen og Kjell Skjærum

Festkomite: Bjørn Erik Høgseth, Hanne Grini, Anne Marit Bjørnback, Torgunn Gurholt, Gunnar Gulseth

Husstyret for Menighetshuset: Bjørn Erik Høgseth, Håkon Vold, Kjell Karlsen, Lillian Gautefall, Anne Marit Bjørnback, Thor Mustvedt, Ove Doksrød

Huskomite for Prestegårdsstua: Liv Jorånn Høgseth, Bjørn Erik Høgseth, Sverre Olsen, Torill Gravdal Rahm

Redaksjonskomite for menighetsbladet: Terje Hærås, Kjell Skjærum, Øystein Aronsen, Ida Krogstad Rød

Kontakt for bladbudene: Bjørn Erik Høgseth

Frivillige ved gudstjenesten:

Klokkere:  Ingebjørg Hærås, Inger Marie Norendal, Liv Jorånn Høgseth, Fred Zetterstrøm, Marianne Fjose og Bjørnar Gundersen

Kirkeverter: Kari Krogsrud, Inger Sissel Løberg, Dagbjørg Zetterstrøm, Sidsel Kløverød, Randi Skjærum, Kjell Skjærum, Astrid Doksrød, Bjørg Olsen, Torill Rahm, Lillian Gautefall, Gudrun Eriksen og Finn Olsen

Projektoransvarlig: Terje Hærås, Nils Terje Sneltvedt, Bjørn Halvorsen, Kristian Øverbø, Birger Venheim, Vibeke Deilrind

(På slutten av året manglet vi 4 projektoransvarlige for å få kabalen til å gå opp)    

Pynting i kirka: Gunhild Vold har hatt ansvar for pynting i kirka og i våpenhuset til høytider og spesielle anledninger. Gudrun Eriksen hadde ansvar i påska.

Menigheten har hatt disse representantene i andre styrer og råd:

Fellesmøtekomiteen:   Øystein Aronsen og Ove Doksrød

Kirkens SOS-kontakt: Thomas Andersen

Skien kirkelige fellesråd:  Bjørn Erik Høgseth , Ove Doksrød      

Kapellrådet for Vealøs sportskapell: Cathrine Mustvedt, Ove Doksrød  og Øystein Aronsen

Skien Diakonale Senter:  Inger Sissel Løberg, Hilde Taule (vara)

Bibelkontakt : Inger Marie Norendal

KN-kontakt: Bjørn Erik Høgseth

Styret for Gjerpen Prestegård: Jan Sørbø, Øystein Aronsen, Jan Knudsen, Tim Midgaard

Lokal kontaktperson for Gjerpen prestegård, OVF: Bjørn Erik Høgseth

Komite for restaurering av Arnolds kapell: Håkon Vold, Else M Skau, Borghild Løvenskiold, Øystein Aronsen, Gudmund Kverndalen (fra høsten -16)

 

4. Kirkelige handlinger

Utvikling i dåpstall (2012-2016):                                                                                     2012 – 98 døpte, 2013 – 83 døpte, 2014 – 63 døpte, 2015 – 66 døpte, 2016 – 70 døpte

 Utvikling i konfirmanttall (2012-2016):                                                                             2012 – 55 konf., 2013 – 44 konf., 2014 – 40 konf., 2015 – 64 konf., 2016 – 70 konf.

Antall avholdte gudstjenester søndag og helligdager: 66 (64 i 2015)

Antall deltakere: 7800 (8451 i 2015)

 

Antall avholdte gudstjenester totalt: 74 (71 i 2015)

Antall deltakere totalt: 9995 (10103 i 2015)

Offer i kirken kr 270801,- (kr 199016,- i 2015)

 

5. Aktiviteter

Tårnagenthelg  23.og 24.januar 31 andreklassinger og god stemning begge dagene!

Menighetens misjonsfest ble tradisjonen tro avholdt siste søndagen i januar. Misjonærene Sigrun og Per Skjæveland var med. De hadde kommet hjem fra Madagaskar kort tid før, og de hadde mye å fortelle og vise fram., bl.a. fra Antsirabe.

«Sammen for Gjerpen» 3.- 6.mars                                                                                                                    Fellesmøter sammen med Gjerpen misjonskirke. Taler: Misjonskirkens nye pastor, Dennis Da Silva. Sang: Thomas og Elen Wikstøl Stornes . Møtene ble holdet på Aas bedehus, Gjerpen misjonskirke, Venstøp bedehus og Gjerpen kirke

8.-13.mars Bispevisitas sammen med Siljan

Det ble spennende og fine dager der Stein Reinertsen fikk oppleve Gjerpen menighet på mange plan. 8. mars var han med på årsmøte/strategikveld. Han deltok på skolebesøk, på familietreff på Sneltvedt, formiddagstreff og kafe på Menighetshuset, orienteringsmøte om Bygdeparken og Arnolds kapell og en flott gudstjeneste sammen med Siljan i Gjerpen kirke søndag. Visitasen ble avsluttet med kirkekaffe for alle på menighetshuset. Biskopen uttrykte stor tilfredshet med besøket. Han ga oss utfordringer som ble drøftet.  Spesielt nevnte han ungdomsarbeid og diakoniplan.  Han ga oss ros for å ha en visjon og for å ville bygge menighet.

Menighetens årsmøte 8.mars. Vi tok for oss visjonsuttrykket «Gjerpen, - vår menighet! På trygg grunn, med åpne dører og mye varme» Hva mener vi med disse uttrykkene? Hva betyr det i praksis? Samtale rundt bordene og i plenum.

Ikonutstilling i Gjerpen kirke 20.-27.mars. Ragnhild E. N. Grønseth hadde utstilling av egne ikonbilder bak i kirka. De fine bildene hang der hele påska.

Konfirmasjonsgudstjenester lørdag 23.04, søndag 24.04 og søndag 30.04. 70 konfirmanter i 2016. Flotte gudstjenester.

Kristi Himmelfartsdag  5.mai.Gudstjeneste i Luksefjell kapell. Fin dag, selv om vi måtte ta kirkekaffen inne pga kald vind!

Diakonikveld 25.mai i Prestegårdsstua. Inger og Per Oscar Berg, som var prestepar i Gjerpen et par år tidlig på 80-tallet, var med og fortalte om Sjømannskirkens diakoniarbeid. De har jobbet i Sjømannsmisjonen flere steder, kortere og lengre perioder.

25.mai var det konsert med Valebøkoret og Gla’sang i Valebø kirke

3.juli hadde vi felles gudstjeneste med Borgestad og Siljan i Valebø kirke. Etterpå samlet vi oss ved Norsjø, spiste og koste oss.

14.aug var det diakoninnvielse i Gjerpen kirke Det var Lena Våtvik som ble innviet til diakon. Hun skal jobbe i Sjømannskirken, Costa del Sol i Spania. Biskop Stein Reinertsen sto for vigslingen. Lene er døpt i Gjerpen kirke og ønsket å bli vigslet her.

 

28.aug. Samlingsgudstjeneste med hele staben. Tale av Kirsten Eliassen. Sang av Gla’sang. Kirkekaffe på men.huset etterpå. Avskjed med Kirsten som sekretær.

18.-23.okt Kirkeuke

Kirkeuka i Gjerpen tirsdag til søndag i oktober. Rettet mot folkekirken i Gjerpen med foredrag, konserter og høstmarked. I 2016 var det blant annet samtale mellom Terje Hærås og lege Gisle Roksund rundt tema «Er det sunt å tro?». Egil Svartdahl holdt et foredrag rundt tema «Velkommen hjem». Ellers var det også mye flott sang og musikk; Gla’Sang hadde allsangkveld, Kjell Frigstad og sangere hadde fantastiske musikalinnslag. Øystein Aronsen stilte med et band, og det var gospelgruppe på gudstjenesten.

Videre var «Den varme kafeen» – kafe med gjenbruk/retromiljø og høstmarkedet en viktig del av uken.

 Høstmarkedet  2016 ble arrangert på samme måte som tidligere med loppemarked, salg av grønsaker, hjemmebakst, håndarbeider og håndverk. I tillegg var det kakelotteri, åresalg og kafé. Mange frivillige bakere, givere og selgere bidro. Menighetshuset var fullt av folk de timene vi holdt på. Overskuddet var på 40.800 kr. 

Komiteen for høstmarkedet 2016 besto av Dagbjørg Zetterstrøm, Kirsten Reiersen, Vivian Mustvedt, Ingebjørg Hærås og Kirsti Sørbø.

4.november Allehelgenskonsert. Gratis. Gjerpen kirkes vokalensemble.

6.november Allehelgensgudstjeneste. Øystein Aronsen og Gjerpen kirkes vokalensemble

6.nov. Allehelgensgudstjeneste i Valebø kl 17. Aronsen og Gjerpen kirkes vokalensemble

Det ble sendt ut innbydelser til pårørende til alle som var gravlagt siste året, hadde bodd i Gjerpen og var medlem av DNK. Gjerpen kirkes vokalensemble deltok, og det var åpen kirke etterpå.

9. november var det «Mammakveld» på Menighetshuset. Nesten 70 damer i alderen 20-45 år møtte. Ida prest var primus motor.

11.nov startet ny ungdomsklubb i Gjerpen menighet. (Se egen rapport)

13.nov. Gullkonfirmantgudstjeneste med samling og middag i Gjerpen menighetshus etterpå. Liv Jorånn Høgseth, Sverre Olsen, Ida Krogstad Rød sammen med festkomiteen ordnet festen.

4. des. Adventsgudstjeneste med Gjerpen kirkes vokalensemble

4.des. Adventskonsert med Gjerpen skolemusikk m.fl

11.des. Lysmesse med konfirmantene

14.des.»Julesang i adventstid» Gla\sang, Gjerpen kirkes vokalensemble og Tone Arntzen

16.des Konsert med Con Vokale

18.des. Gudstjeneste på Sneltvedt bedehus. Forbønnshandling for Hanne-Cecilie Engelstad som er ny menighetssekretær. Prost Fleischer og  Gla’sang var med.

22.des «Velkommen jul» Konsert med Hilde Norland Gundersen, Øystein Aronsen, Nicolae Bogdan, Espen Gjelstad Gundersen og Arne Olav Hageberg

I adventstida var det mye aktivitet for barn og unge. Det var julevandringer, familiegudstjenester, barnehagegudstjeneste og skolegudstjenester. Menigheten setter stor pris på at Gjerpen ungdomsskole igjen deltar på gudstjeneste før jul. Også dette året møtte nesten 300 elever fra GUS.

Julegudstjenestene var fine og godt besøkt. Det var to gudstjenester i Gjerpen kirke julaften, en gudstjeneste i Luksefjell kapell og en gudstjeneste i Valebø. 1. juledag var det festgudstjeneste i Gjerpen kirke.  Vokalensemblet deltok.

Romjulskonserten ble tradisjonen tro arrangert 29.des. Det var lokale studenter og nyetablerte musikere som kom hjem og deltok på denne konserten. I tillegg deltok Gjerpen kirkes vokalensemble.  Konserten var godt besøkt og var en flott opplevelse for dem som var der.

Julefesten er et samarbeid mellom Sneltvedt Normisjon og Gjerpen menighet.  I 2016 var det menigheten som hadde hovedansvar. Festen var på Menighetshuset 4.jan 2017, og medlemmer av Trosopplæringsutvalget dannet komite. Vel gjennomført!

6. Barn og unge i menigheten

Torsdagssøndagsskole

Ledere dette året har vært Karin Fjose Olsen (leder), Ingrid Norendal Braathen (våren) og Bjørn Erik Høgset (kjøkkenansvarlig).

Gjerpen menighet har en søndagsskole som møtes annen hver torsdag i partallsuker. Det har vært 16 samlinger i 2016. 13 har vært på menighetshuset og en sommertur til Fjordglimt leirsted. Det var den årlige Sprell levende dagen som arrangeres for oss, alle søndagsskolene i Telemark og leirvenner av Telemark søndagsskolekrets og NMSU.

Søndagsskolen bruker opplegget til Søndagsskolen Norge som heter Sprell levende.

Tilbudet er for barn fra 3 år og oppover med familie. Den faste rammen for samlingen er middag, bønn, sang, lystenning, kort trosbekjennelse, bibelfortelling, undring og et sprell. Kvelden avsluttes med oppdrag og velsignelse.  Antall barn er 9. Vi har hatt noen til på besøk, men de har ikke startet fast.

Karin Fjose Olsen

Om Familiespeideren, Babytrall, Tårnagenter, Førsteklasses, 4-årsbok, 6-årsbok, «Lys våken», leirer og mye mer – se årsmeldingen under.

Årsmelding for Gjerpen trosopplæring 2016.

 Trosopplæringsutvalget ( tou ) har i 2016 avholdt 3 møter. Tou sine medlemmer har vært : leder Sten Roger Thorstensen, Marit Follaug, Kirsti Sørbø sekretær, Ida Krogstad Rød, Håvar Norendal og Tone Arntzen.

Revidering av trosopplæringsplanen startet opp i 2016, og vil fortsette noe inn i 2017. Et helt nytt tiltak i den reviderte planen ble satt ut i live, rett før jul. « Livets juletre» er et felles tiltak for Gjerpen og Borgestad. Dette er et tiltak for 5 og 6 åringer, hvor foreldre og søsken er velkommen til å være med. Sten Roger Thorstensen er med trosopplærere som leder og støttespiller. Her er det juletregang og julesang langt inne i skogen, med levende lys på treet og flott stemning. Alle får hogge sitt eget juletre med hjem.

Petrusdagen som også er et fellestiltak, for hele prostiet, ble meget vellykket. Selv om vi måtte flytte tiltaket inn på ungdomshuset, pga regn. Det ble gjennomført som om vi skulle ha vært ute, men i noe mindre målestokk. Her feiret vi kirkens bursdag, og ble litt bedre kjent med pinsens høytid.

Samarbeidet med Alf klubben har vært bra, og trosopplærer har vært på et besøk på klubben i 2016. Her er det flere deltagere fra Gjerpen som er veldig aktive. Et flott tiltak !

I 2016 ble det bestemt at familiespeidinga ble lagt ned. Dette med stort vemod. Et flott tiltak, men for ustabilt i forhold til oppmøte. Derfor vil vi si en stor takk til Sten Roger og Sverre for innsatsen.

Både Sneltvedt og Aas bedehus har hatt besøk av trosopplærer, på familiesamlinger. Et av disse på Sneltvedt bedehus var i forbindelse med bispevisitasen. Så her var Biskop, prost og kirkeverge også med, og det var moro.

Leir for 9 åringer på Oksøya ble også i 2016 en fantastisk opplevelse. 16 niåringer  var med fra Gjerpen. Det som er spennende er at mange blir med året etter også. Det er et meget godt samarbeid mellom Acta og Gjerpen menighet om leiren. Leiren varer i 3 dager, og trosopplærer er med som andaktsholder.

I 2016 er det første gang vi måtte avlyse et tiltak. Lys våken for 11 åringer. Det var ingen påmeldinger. Denne nedgangen ser ut til å være flere steder i prostiet, og ble diskutert på undervisningsforum. Dette er et flott tiltak, så vi gir oss ikke. Vi satser igjen i 2017. 

7 jenter på 9 – 11 år dro i år på barnegospelfestivalen i Kragerø. Dette tiltaket er i stede for barnekorhelg i kirka. Dette er også et samarbeid med Borgestad.  2 av lederne i Sneltvedt gospel kids og trosopplærer er med på BGF. Dette er utrolig moro og  lærerikt . Veldig masse skjer på disse 2 dagene. Nesten 800 barn i et kor må bare oppleves. Og da Tonje ledet an ca 50 barn og gikk seg litt bort i skogen på nattsafari, er minnet satt !

Mange av dåpssamtalene er felles i grupper. Sogneprest og kapellan har ansvaret, men trosopplærere er med på en del av samlingene. Dette for å motivere til å delta i søndagsskole og trosopplæringsarbeidet videre. Dette har vært gode treffpunkt med foreldre og barna.

4 årsbok samlingene var igjen godt besøkt og full fart. Foreldrene er aktive med på lørdagssamlingene. Det ble bedt om 4 hjemmebesøk . Hjemmebesøk fra trosopplærer er det hjemmet som ber om, av ulike grunner. Alle var fine besøk. 

I 2016 startet Gjerpen menighet opp ungdomsklubb. Trosopplærere er også medhjelpere på noen av disse kveldene. Håvar Norendal var også med i planleggingsfasen. Det ble innvilget 10 000,- fra Tou sitt budsjett til innkjøp til klubben.

24 Hours satte ny rekord i 2016 , med 41 tolvåringer fra Gjerpen. Dette er et fellestiltak for hele prostiet, hvor Acta og Skjærgårds er arrangører . Et supert tiltak i 24 timer !!!

Babysang er et fellestiltak med Borgestad, Skien og Siljan. Her har begge gruppene vært fullsatt. Tormod Klovning har det musikalske ansvar, sammen med Karin Fjose Olsen. Håvar Norendal er tilrettelegger. Et meget godt pedagogisk samarbeid.

Førsteklasses er et fellestiltak med Borgestad. Her er temaet om å begynne med noe nytt, og her er samlingen ute på Hestehaugen med bål og poppcornmaskin. Sakkeus klatrer i treet, og på Gudstjenesten blir boka Tre i et tre delt ut.

Tårnagenthelg for 8 åringer satte også rekord i 2016. Med Håvar i spissen og 4 frivillige ble dette en super helg. Nysgjerrige 8 åringer fikk flere svar på sine tanker. Besøk i tårnet er alltid spennende.

Det har vært et godt trosopplæringsår, hvor mange barn og unge har fått høre om Jesus ! Og det er hvorfor vi holder på. Derfor tenker vi ut nye veier og ideer, sånn at barn og unge skal få se Jesus og tro på Ham.

Dåpssamtaler : 72

Babysang : 13

4 årsbok samling : 31

Tårnagenthelg : 31

Førsteklasses : 6       Alle 6 åringer i Gjerpen har fått Petrus cd til jul og påske også.

Barnegospel festival : 7

Leir på Oksøya : 16     

11 år - Lys våken : 0

                                                                                     Tone Arntzen

 

Årsmelding: Konfirmanter, ledertrening og ungdomsklubb

Konfirmanter:

Vi startet opp konfirmantåret i midten av september med 69 konfirmanter. Dette er like mange som året før, og det er utrolig bra at vi opprettholder antallet.

I år er det Ida Krogstad Rød og Øystein Aronsen som er ledere og har undervisningen. I år har vi delt opp gruppen, og underviser en fast gruppe hver. Vi bruker et nytt opplegg i år, DELTA, hvor det er faste samlinger med film og undervisning om ulike temaer. Konfirmantene vil i år også være med på kick-off i Skien kirke, Ung Messe, Good Friday og leir på Vegårtun sammen med konfirmantene fra Borgestad, Skien og Siljan. 

Anne Marit Bjørnbakk har ansvar for maten, og konfirmantene får servert et måltid før hver undervisningstime. 

Konfirmantene er med å lager gudstjeneste som en del av opplegget for året. 

 Ledertrening:

I år har vi startet opp et nytt tiltak i samarbeid med Borgestad, Skien og Siljan menigheter for ungdom etter konfirmantalder. 

Vi tilbyr ledertrening med fire faste samlinger. To på høsten og to på våren. Hver samling har et bestemt tema om hva det innebærer å være en god leder. Temaene for dette året har vært:

1. Hva er en god leder? Hvem er ditt forbilde?

2. God å snakke med

3. Disippel/ Etterfølgelse

4. Hvordan «se» andre?

  I tillegg til dette lager vi mat sammen og har stor vekt på det sosiale. På dette tiltaket meldte det seg på 16 stykker. 

Vi er fire ledere. Ida Krogstad Rød, Håvar Norendal, Agathe Bergem-Tinnan og Andreas Holm. 

 Ungdomsklubb: 

I anledning ungdommens år har vi i 2016 startet opp en, lavterskel, ungdomsklubb i Gjerpen. Klubben er annenhver fredag på Gjerpen menighetshus kl.19.00-22.00. Tilbudet er fra 8.klasse og oppover. 

Vi startet klubben med en pangåpning med trylleshow og over 80 ungdommer. Vi har en godt utstyrt kiosk med både varmmat, snaks, brus og godteri. Vi har et bredt tilbud av spill og aktiviteter som bordtennis, dart, air-hockey, PlayStation . Hver gang har vi et tema eller en «happening». Ønsket er å utvide klubben med både en fellessamling/forkynnelse/smågrupper og også et styre bestående av ungdommer fra klubben. Her har vi allerede fått tre frivillige. 

Det er Ida Krogstad Rød, Øystein Aronsen, Tonje Aronsen, Thomas Andersen og Håvar Norendal som har tatt på seg oppgaver for klubben dette året. For at klubb i Gjerpen skal være en realitet over lengere tid er det behov for flere frivillige til dette arbeidet.

Ida Krogstad Rød

 

 

 

7. Diakoni

Diakonigruppa hadde 4 møter i 2016. De arrangerte diakonikveld i mai og jobbet ellers  iherdig med ny diakoniplan for menigheten.

I november ble planen godkjent i menighetsrådet. Det ble da valgt diakoniutvalg:

Kjell Skjærum 1 år, Liv Jorånn Høgseth 1 år, Bjørg Olsen 1 år, Ingrid Brenne 3 år, Ove Doksrød 3 år og Sverre Olsen 3 år.

Det er ansatt diakon i halv stilling i prostiet. Siri Seltvedt Danielsen var med oss på møtet i september. Hun vil gjerne være en ressurs for oss.

Hyggetreff : Liv Jorånn, Bjørn Erik og Bjørnar Gundersen har hatt ansvar hver sin gang. De har hatt treff på boligene en gang pr. mnd hele året, dvs 12 ganger i 2016.

Formiddagstreff

Årsmelding for 2016 – Formiddagstreff:

 I 2016 har det vært 11 treff, 6 treff i vårsemesteret og 5 treff i høstsemesteret. Møtene er på onsdager fra kl 11.00 til 12.45. Frammøte varierer fra 20/ 30 til 50/ 60.  Det lages plakater som settes opp på Gjerpen alders og sykehjem, ved kirka og på Menighetshuset. Det settes inn annonse og omtale i avisene Varden og TA.

Programmet varierer med sang, fortellinger, konkurranser, lysbilder og andakt. På formiddagstreffet er det mye hygge og glede. Kjell og Randi Skjærum og Håkon Vold har ansvar for programmet. Kjell Frigstad og Randi Skjærum spiller til sangene. 

Det er kaffe og vafler og utlodning. Gevinsten er en fin blomst som har pyntet bordet under treffet.

Inger Marie Grini leder kjøkkengruppa. Hun sørger for innkjøp av blomster og utstyr til treffet. Hun har god hjelp av Marit Bjerkestrand, Lillian Gautefall, Bjørg Øye, Torgunn Gurholt og Inger Aase Ekornrød. De kommer med vaffelrøre som de har laget hjemme. Medarbeiderne møtes ca. kl. 09.00 og ved ti-tiden har de kaffe og vafler før de går over til Aldershjemmet for å hente de som trenger hjelp.  Sjåfører er Asbjørn Ekornrød, Bjørnar Gundersen og Reidar Eriksen. 

2016 har vært et bra år for Formiddagstreffene, og vi takker alle som har bidratt til å skape et trivelig formiddagstreff på Gjerpen Menighetshus en gang i måneden. 

 Gjerpen den 1/2 - 2017, Håkon Vold

Besøkstjenesten

Kirsten Reiersen, Inger Åse Ekornrød og Anne Lise Høgli har delt ut blomster til jubilanter fra 80 år. Sist år hadde de ca 175 besøk.

Det var et besøkskorps på 10 personer utenom blomsterbudene. Antall besøk : ca 245

Kontaktperson: Sverre Olsen

Sjåførtjenesten  7 sjåfører delte på kjøring til gudstjenestene ca annenhver søndag. Telefonnr står i prekenlista i avisene og i menighetsbladet. Det er også laget brosjyre.

Sjåfører: Ove Doksrød, Odd Eriksrød, Hans Grini, Bjørn Erik Høgseth, Steinar Lund, Sverre Olsen og Håkon Vold

Kirkekaffen : Det var 12 lag som hadde kirkekaffeansvar i Prestegårdsstua i fjor. Det ble ca annenhver søndag i 2016. I tillegg tok festkomiteen ansvar når det det var større kirkekaffe–arrangementer på Menighetshuset. Kontaktperson: Bjørg Olsen

Felles bibeltimer 3 ganger hvert semester. Møtene vekslet mellom Aas bedehus, Venstøp bedehus, Sneltvedt bedehus og Prestegårdsstua. Menighetsrådets kontaktperson: Ove Doksrød.

Kaféen

 Den varme kafeen" i hjertet av Gjerpen har vært åpen 5 ganger i 2016.
Storsalen på menighetshuset ble omgjort til en kafe ved hjelp av gjenbruksmøbler og brukte ting som bl.a. kopper og kar. Det er en arbeidsgjeng på 10-20 personer som har rigget opp kafe og ryddet ned hver gang.
Mange frivillige bidro med hjemmelaget mat og kaker.
På hver kafe-kveld har vi hatt besøk av en som har holdt kveldstanker eller bidratt med musikalske innslag.
Den varme kafeen har som mål å være et raust, åpent og varmt møtested i Gjerpen menighet.
Kafe-kveldene har vært godt besøkt. Det har vært mellom 50 og 200 mennesker på hver kveld, i alle aldre.

Med vennlig hilsen,
Kjersti T.Rahm og Cathrine Mustvedt
Initiativtakere
 

8. Sang- og musikklivet

Vi har mye å glede oss over i Gjerpen menighet. Kirkerommet inspirerer, orgelet er bra, kantoren vår er dyktig til å traktere instrumentet, salmesangen er god.                                                             Sneltvedt Gospelkids, Gla’sang og Gjerpen Vokalensemble blir også satt stor pris på. I tillegg har vi hatt solosang av Tonje Aronsen,  Kirsten Marie Norendal, Øystein Aronsen.

I 2016 startet vi en prøveordning med musikkgudstjenester på kvelden, sangvalg og forkynnelse rettet mot folkekirken., ca 1 hver måned

Årsmelding 2016 for Sneltvedt Gospelkids

Året 2016 har vært et litt roligere år. Vi har hatt 24 øvelser og 4 familiesamlinger på Sneltvedt bedehus sammen med Sneltvedt Normisjon. Den ene med julegrantenning før jul. Vi har også sunget på 3 gudstjenester i Gjerpen kirke. I tillegg har vi sunget på følgende arrangementer:

Juletrefest på Sneltvedt bedehus.

Fellesmøtegudstjeneste i Gjerpen misjonskirke, hvor vi sang sammen med Gjerpen Soul Children og Hauges Soul Children.

Familigudstjeneste på julaften i Gjerpen kirke.

 Også i år ble det overnattingstur til Vealøs. Der hadde vi natursti og deltok på gudstjenesten på søndag. Det ble en fin avslutning før sommeren.

 Vi deltok også i år på Barnegospelfestivalen i Kragerø. Det gikk ut invitasjon til koret og noen alderstrinn i sognet fra Gjerpen menighet. Det ble påmeldte 6 fra koret, og 1 fra sognet ellers. 8 fra Borgestad menighet dro også sammen med oss. Så vi dro 15 jenter og 3 ledere til Kragerø, og vi hadde en kjempehelg som ga oss ny giv og nye sanger. Vi ønsker å fortsette å delta der og håper det blir med enda flere i 2017.

 Koret har hatt 16 medlemmer (11 betalende) fra 1. til 10. klasse dette året. Kontingenten har vært kr.100,- pr. semester.

 Ledere i 2016 har vært: Terje Sneltvedt,  Kirsti Sørbø, Heidi K. Gudbrands

 Hjelpeleder i 2016 har vært: Frida Toft Elin Dahl Johnsen

 Skien, 29.01.2017, Heidi K. Gudbrands

Gjerpen Gla’sang

16-17 medlemmer. Ukentlige øvinger i Prestegårdsstua. Kirsten H. Eliassen er dirigent

Gjerpen Vokalensemble

3 nye medlemmer i 2016! Koret øver hver onsdag i kirken og er blitt et kvalitetskor!  Dirigent: Kjell Frigstad

9. Menighetsbladet

Bladet kom ut med 5 nr i 2016. Menighetsrådet gjorde i august-16 vedtak om et ekstra nr. fra 2017. Det blir da 3 i vårsemesteret og 3 i høstsemesteret.

Redaktør er Terje Hærås, redaksjonskomite: Ida Krogstad Rød, Kjell Øivind Skjærum og Øystein Aronsen.

Det er 40 frivillige bladbud i sving. Noen av dem har vært med i mange år, og det er flere nye.  Alle gjør en flott innsats!

10.Lokalitetene

Kirka ble restaurert innvendig jan-mai. Det var veggene i høyre korsdel som ble skrapt og etterbehandlet.

Arnolds kapell

Vi jobber med å restaurere Arnolds kapell, blant annet med tanke på å ha et åpent bønnekapell rettet mot folkekirken/turgåere.

Årsmelding 2016

Gjerpen Menighetsråd oppnevnte 18.02.16 en komite som skal arbeide med forslag til restaurering av Arnolds gravkammer. Komiteen; Håkon Vold, Øystein Aronsen, Borghild Løvenskiold, Else M. Skau. 14.12.16 oppnevnte Skien kirkelige Fellesråd Gudmund Kverndalen til å delta i komiteen.

Mandat: Komiteen skal foreslå navn på prosjektet, herunder fremtidig navn på rommet. Komiteen skal utarbeide forslag til restaurering, innredning og nytt bruksområde for rommet i samarbeid med Riksantikvarens kirkeavdeling, samt konsulenter, håndverksfirmaer og myndighet hvis ansvarsområdet arbeidet kommer inn under. Komiteen skal utarbeide et best mulig kostnadsestimat og eventuelt kostnadsfordeling for prosjektet. Utarbeide en kort historisk oversikt over rommet (kapellets) historie fra byggeåret 1699 til i dag. Utarbeide framdriftsplan for prosjektet med start og ferdigstillingsdato.

Komiteen har hatt 6 møter i 2016.   29.04.16 var det befaring og møte med Riksantikvaren v/ Arnt Magne Haugen. Det er sendt rapporter til Riksantikvaren 02.05.16 og 29.06.16

Etter forslag fra komiteen vedtok Menighetsrådet i desember 2016 at navnet på rommet skal være Arnolds kapell.

Prosjektet ble presentert på møte i Prestegårdsstua 10.03.16 i forbindelse med bispevisitaset. 23.11.16 ble tiltaket lagt fram for Skien Kirkelige Fellesråd. 

Arnolds kapell har etter at det ble avviklet som gravkammer, vært brukt til lagerplass. 6 lange kirkebenker er flyttet til prestegårdsloven, stilas og galleri er revet. Rommet er ryddet og støvsugd. Det er satt akryl- plater foran gittervinduene mot øst. Med skjøteledning kan en få lys og varme i rommet. 8. og 15. mars 2017 vil det bli arrangert fastegudstjenester i Arnolds kapell. 

Komiteen har søkt om tilskudd hos Sparebank1 og Lokalutvalgsmidler hos Skien kommune. En prøver finne flere steder å søke om midler. Gjerpen Menighetsråd har bevilget  kr. 10.000,-, og en håper å få tiltaket inn på Fellesrådets budsjett for 2018. Vedlikehold av kirker er Fellesrådets ansvar.

Altertavla fra 1699: Komiteen har arbeidet med å finne igjen den gamle altertavla som sto i Gjerpen kirke fra 1699 til 1880. Den står på lager på Norsk Folkemuseum, Bygdø og 27.09.16 besøkte noen fra komiteen Folkemuseet. Komiteen arbeider nå med å få lånt ut altertavla til en utstilling i menighetsuka i oktober 2017. Ideen er å lage en utstilling i samarbeide med Telemark Fylkesmuseum. Museet har flere gjenstander som har vært i Gjerpen kirke som vi også vil ha med på utstillingen.

Gjerpen den 14.02.17 Håkon Vold

Gjerpen menighetshus

Årsmelding 2016 for Gjerpen menighetshus. 

2016 har vært et aktivt og godt år får Gjerpen menighetshus. Det er økende behov for å leie huset, også utenfor menigheten. Den frivillige jobben med å administrere utleie og å etterse at huset til en hver tid er reint og i orden, bare øker.

Det har vært avholdt 7 styremøter i løpet av året. Den største saken har vært arbeidet med utvidelse av og nytt kjøkken nede og montering av det nye kjøkkenet der. Det gamle kjøkkenet ble revet på dugnad, men en del handtverksarbeid av snekker/flislegger/golvlegger/rørlegger og elektrikker, ble satt bort. Nytt golvbelegg i garderobe og i trappene ned til garderoben er også lagt. Garderoben er malt på nytt på dugnad. Det nye kjøkkenet nede ble også montert på dugnad av Håkon og Ove. En stor og tidkrevende jobb! Vegger og tak i det nye kjøkkenet ble også malt på dugnad. Kostnad nytt kjøkken - med opppussing av garderobe -  ca kr 300 000,-. Nye sammenleggbare bord ca kr 25 000,-

Elsie Thommesen sluttet som vaskehjelp i slutten av januar. Hun gjorde en flott jobb for oss. Ny vaskehjelp , Yonas Abera, begynte 15.februar, og behovet for vaskehjelp har økt gjennom året pga mye utleie. På vaskerommet nede har vi  kjøpt ny vaskemaskin for vask av mopper. I år leide vi inn et firma til å rense og bone i storsalen og gangen utenfor. Resten tok vi på dugnad. Dessuten noe dugnad på utearealet som vanlig.- På slutten av året mottok Menighetshuset to flotte kunstgaver fra kunstner Kristin Eidem. Det er to broderte kunstverk som framstiller fortellingen om Moses og Josef fra Det gamle Testamentet. De er nå montert på bakveggen i storsalen. En flott gave!

Økonomien for huset er mer solid enn før, takket være den testamentariske gaven vi fikk i 2015. Husstyret har bevilga penger til å sluttfinansiere nytt sanganlegg i Gjerpen kirke og en ny infotavle ved kirka. Det er imidlertid leit at menighetene i Skien som drifter egne hus, kommer mye dårligere ut økonomisk i forhold til der hvor Fellesrådet er driftsansvarlig. Det gjelder støtte til både lovpålagt og frivillig aktivitet. Det har bla ført til at Gjerpen menighet i år har betalt ca 15 000 kr til lovpålagt virksomhet (mest konfirmantundervisning), som er Fellesrådets ansvar. Viser ellers til menighetens regnskap med oversikt over økonomien for huset.

Husstyret for 2016, oppnevnt av Gjerpen menighetsråd, har bestått av:   

Ove Doksrød, valgt 2015 for to år, Anne Marit Bjørnback, valgt 2014 for to år, Lillian Gautefall, valgt 2015 for to år, Bjørn Erik Høgseth, valgt 2014 for to år, Håkon Vold, valgt 2015 for to år, Kjell Karlsen, valgt 2014 for to år                                                    

Tor Mustvedt er vara til husstyret.

                                                                                  Bjørn Erik Høgseth

11. Samarbeid med andre menigheter og organisasjoner

Gjerpen menighet samarbeider med Siljan menighet. Vi er i siste del av en toårig forsøksperiode.

Gjerpens kapellan er f.t. tilsatt med Gjerpen og Siljan som arbeidssted, og soknepresten i Siljan skal utføre tjenester i Gjerpen. Det er en utfordring å finne gode rammer for dette.

Det er tradisjonelt nære bånd med Borgestad menighet. Vi hadde felles gudstjenester både med Siljan og Borgestad i 2016. Vi delte også kateket og menighetspedagog med Borgestad.

1. nyttårsdag og 1. pinsedag deltok vi på fellesgudstjenestene i Skien kirke (prostigudstjeneste)

Også i 2016 var det samarbeid mellom Gjerpen misjonskirke og Gjerpen menighet med Normisjon om fellesmøter. (Se s.5)

NMS har fremdeles flere misjonsforeninger i menigheten, selv om flere er lagt ned de siste årene. Det er vanskelig å rekruttere nye medlemmer.

Misjonsutvalget arrangerer hvert år misjonsfest siste søndagen i jan. Prosjektet vårt er fremdeles et diakonalt barne- og ungdomssenter i Antsirabe på Madagaskar. Det ble samlet inn ca 23000 kr til dette prosjektet i 2016.

Fasteaksjonen for Kirkens Nødhjelp samlet i 2016 inn over 63000kr.

Gjerpen menighet støtter Skien diakonale senter og Kirkens SOS med penger og med mennesker som er villige til å gjøre en innsats.

Medlemmer i Gjerpen menighet er også sterkt engasjert i foreningen Vealøs kapellet

12. Økonomi

Fra regnskapsrapporten 2016:

Menigheten har et overskudd på 65 965,13

Menighetshuset har et underskudd på 309 467,41

Gjerpen menighet har et samlet underskudd på 243 502,22

 

Menighetens overskudd på 65965,13 avsettes til disposisjonsfond.

Menighetshusets underskudd dekkes av redusert avsetning til fond i 2016 på kr. 243502,19.

Resterende underskudd dekkes av kr.63299,98 fra bundne fond- menighetshus og kr 2665,21 fra disposisjonsfond menighetshus

(Se egen rapport.)

 

6.april vedtok MR å avslutte SMS- ofringer og innføre Vipps. Det ble opprettet en konto i DNB. Samtidig ble det vedtatt å prøve ut iZettle på  Den varme kafeen, markedet ol. Det er en enkel betalingsautomat koplet til telefon eller nettbrett

 

13. Bygdeparken

Gjerpen menighet er med i et samarbeidsforum, som er et møtested for å utveksle informasjon og drøfte saker som gjelder utvikling og drift av bygdeparken.

Bjørn Erik Høgseth og Gunnar Gulseth er med i samarbeidsforumet. Øystein Aronsen er vara.

Bjørn Erik Høgseth og Jan Sørbø er valgt inn i styret for Bygdeparken. Thomas Andersen er vara.

14. Veien videre

Stab og menighetsråd hadde møte sammen i januar og juni. Der ble satsingsområdene diskutert.

2016/2017 er «De unges år» i bispedømmet. I juni hadde vi mye fokus på å få startet en

ungdomsklubb. Det ble gjort mye forberedelse fra høsten av, og klubben kom i gang i november. (Se rapport s.10)                                                                                                                                                                Samtidig var målet å få ferdig diakoniplanen. Den ble godkjent i november.

Det er en utfordring å ha nok mennesker til å fortsette arbeidet som er i gang. Vi trenger hverandre, alle som vil tilhøre Gjerpen menighet.

 Relasjoner er viktig. Derfor er det viktig å delta i fellesskapet. Vi trenger å se hverandre, oppmuntre hverandre, dele gode og onde dager og bry oss om hverandre.

Takk til alle som står på for Gjerpen menighet- enten det er praktisk, økonomisk, med tanker og ideer eller med forbønn! Alle er like viktige!

Takk til bedehusene våre. De driver et godt arbeid i menigheten vår.  (De har egne årsmeldinger og årsmøter).

 

Gjerpen, februar , 2017

For Gjerpen menighetsråd,

Bjørg Olsen (leder)


Del denne artikkel på e-post