Årsmelding for Gjerpen menighet 2015

Årsmelding for Gjerpen menighet 2015

Gjerpen – vår menighet!

                                                                              På trygg grunn, med åpne dører og mye varme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Tekstboks: Gjerpen menighet 2015

 

 

 

 

Årsmeldinger og regnskap

Årsmelding for Gjerpen menighetsråd, 2015

Vi nevner noen stikkord: Ny kapellan – begge prestene i fast stilling, lydanlegget i kirka, nytt handicaptoalett i kapellet, ny hjemmeside (gjerpenkirke.no), facebook, ny kafe på Menighetshuset, Kirkeuka, konserter, nytt menighetsråd i november, presteboligen innflyttingsklar i desember, SMS- ofring, bygdepark…….

2015 har vært et spennende år for Gjerpen menighet.

 

1. Menighetsrådet

Menighetsrådet hadde 8 møter og behandlet 64 saker i 2015.

Menighetsrådets sammensetning fra nov.2011- nov.2015:

Faste medlemmer:

Terje Hærås (leder), Inger Marie Norendal (nestleder),Øystein Aronsen (sokneprest), Torbjørn Tungesvik (sekretær), Bjørn Erik Høgseth, Bjørg Olsen, Jan Sørbø, Sten Roger Thorstensen, og Inger Sissel Løberg

Varamedlemmer:

Synne Aastad Brandt, Halvor Berg- Hansen, Kjell Lofstad, Torill Irene Gravdal Rahm, Ellen Glenna Trolldalen

Nytt menighetsråd fra nov -15- nov 19:

Faste medlemmer:

Bjørg Olsen (leder), Cathrine Mustvedt (nestleder), Hilde E.Taule, (sekretær), Øystein Aronsen (sokneprest), Bjørn Erik Høgseth (Fellesråd), Marit Follaug, Gunnar Gulseth, Thomas Andersen og Ove T. Doksrød

Varamedlemmer:

Vibeke Deilrind, Inger Sissel Løberg, Sten Roger Thorstensen, Kjell Lofstad og Ingrid Brenne

 

Jan Sørbø er fremdeles økonomiansvarlig i MR. Vi takker for at han ville fortsette denne viktige jobben.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                            

2.Ansatte navneliste – stilling, stillingsstørrelse og arbeidssted

 

Navn

Stilling

Stillingsstørrelse

Hovedarbeidssted

Øystein Aronsen

Sokneprest

100 %

Gjerpen

Odd Bjørneby

Kapellan- vikar

100% (jan/august)

Gjerpen/ Siljan

Ida Margrete Krogstad Rød

Kapellan

100 % (fra august)

Gjerpen/Siljan

Kjell M Frigstad

Kantor

100 %

Gjerpen

Lise Vittersø

Organist

50 %

Valebø/SKF

Nils Terje Sneltvedt

Organist

5 %

Luksefjell

Morten Kristiansen

Kirketjener/kirkegårdsarb.

100 %

Gjerpen

Alexander Nordfjellmark

Kirketjener/kirkegårdsarb.

100 %

Gjerpen/SKF

Anne Karine Veting

Kirketjener/kirkegårdsarb.

30 %

Luksefjell og Valebø

Kirsten H Eliassen

Sekretær

40 %

Gjerpen

Tone Arntzen

Menighetspedagog

32 % (Se under)

Gjerpen/Borgestad

Håvar Norendal

Kateket/Menighetspedagog

100 % (Se under)

Gjerpen/Borgestad

Karin F Olsen

Kateket

50 % (10 % i Gjerpen)

Borgestad/Gjerpen

Ranghild Rugstad

Renholder

13 %

Gjerpen

  • Håvar Norendal er 50 % kateket i Borgestad. De resterende 50 % av stillingen hans er som menighetspedagog. Sammen med Tone Arntsen blir det 82 % stilling. Gjerpen har 60 % av denne stillingen, Borgestad 22%.

Stabssituasjonen, som har vært ustabil i mange år, er nå stabil igjen. Både sokneprest og kapellan er nå på plass, og vi kjenner at det betyr mye for arbeidet i menigheten framover. Odd Bjørneby var vikar fram til sommeren og gjorde en god jobb som ble satt pris på av mange. Kapellan Ida Krogstad Rød tiltrådte i august. Hun har noe av stillingen knyttet til Siljan. (2-årig prøveperiode)

 

3.Utvalg og komiteer

Det er mange utvalg og komiteer som har tatt ansvar for hver sine arbeidsfelt.

2015:

Trosopplæringsutvalget: Kirsti Sørbø, Sten Roger Thorstensen, Inger Marie Norendal, Tone Arntzen, Håvar Norendal, kapellanen.

Misjonsutvalget: Gudrun Holst Eriksen, Astrid Flatin (en del av året)

Musikkutvalget: Kjell Frigstad, Inger Lloyd

Økonomiutvalg: Jan Sørbø, Fred Zetterstrøm, Synne Aastad Brandt

Festkomiteen: Bjørn Erik Høgseth, Hanne Grini, Anne Marie Bjørnback, Torgunn Gurholt, Thorleif Tveita (vara)

Husstyret for men.huset: Ove Doksrød, Anne Marit Bjørnback, Lillian Gautefall, Bjørn Erik Høgseth, Håkon Vold, Kjell Karlsen, Thor Mustvedt (vara )3

Huskomite for Prestegårdsstua: Liv Jorånn Høgseth, Bjørn Erik Høgseth, Sverre Olsen

Diakonigruppe (Kontaktpersoner): Liv Jorånn Høgseth, Kjell Skjærum, Geir Flatin, Sverre Olsen, Astrid Flatin, Bjørg Olsen

Redaksjonskomite for men.bladet: Terje Hærås, Synne Brandt, Kjell Skjærum, Øystein Aronsen

Frivillige ved gudstjenesten  Klokkere: Ingebjørg Hærås, Liv Jorånn Høgseth, Inger Marie Norendal, Fred Zetterstrøm, Marianne Fjose og Bjørnar Gundersen. Kirkeverter: Kirsti og Jan Sørbø, Kari Krogsrud, Inger Sissel Løberg, Sissel Kløverød, Dagbjørg Zetterstrøm, Bjørg Olsen, Sverre Olsen, Torill Tahm, Lillian Gautefall, Gudrun Eriksen og Finn Olsen   Prosjektoransvarlige: Terje Hærås, Astrid Flatin, Nils Terje Sneltvedt, Bjørn Halvorsen og Birger Venheim

Gunhild Vold har hatt ansvar for pynting av våpenhuset til høytider og spesielle anledninger. Hun har også vasket og ordnet dukene i kirka.

Menigheten har hatt disse representantene i andre styrer og råd:

Fellesmøtekomite: Øystein Aronsen

Kirkens SOS-kontakt: Inger Elisabeth Lloyd, Bjørn Erik Høgseth(vara)

Skien kirkelige fellesråd: Bjørn Erik Høgseth, Jan Sørbø (vara)

Kapellrådet for Vealøs: Soknepresten, Jan Sørbø og Ingebjørg Hærås

Representantskapet i Skien diakonale senter: Inger Sissel Løberg, Sten Roger Thorstensen (vara)

Representantskapet i Kirkens SOS: Inger Lloyd, Steinar Lund (vara)

Bibelkontakt: Inger Marie Norendal

KN-kontakt: Bjørn Erik Høgseth

Styret for Gjerpen prestegård: Soknepresten, Jan Sørbø

Lokal kontaktperson for Gjerpen prestegård, OVF: Bjørn Erik Høgseth

 

4. Kirkelige handlinger

Mye av statistikken viser gledelige tall i Gjerpen.

I 2015 ble det utført 66 dåp (63 i 2014),

 45 av disse hadde bostedsadresse i soknet (mot 33 året før).

Det var 64 konfirmanter (40 i 2014)

Det ble utført 18 kirkelige vielser, mot 14 året før

Det var 62 kirkelige gravferder/ jordpåkastelser (55 i 2014) – 23 forrettet i kirken (10)

Det ble avholdt 64 gudstjenester på søn- og helligdager (samme antall som i fjor) – antall deltakere økte fra 7936 til 8451.

 7 gudstjenester utenom søn- og helligdager(6),

antall deltakere på alle gudstjenestene 10103 (8829).

5. Aktiviteter

Julefesten ble arrangert på Menighetshuset 4. januar. Den var også i 2015 et samarbeid mellom Sneltvedt Normisjon og Gjerpen menighet.

Menighetens misjonsfest ble tradisjonen tro avholdt siste søndagen i januar, 25.jan. Øystein Aronsen, Jorunn Flatin og Gla’sang var med. Gjerpen støtter fremdeles et diakonalt barne- og ungdomssenter i Antsirabe på Madagaskar.

Menighetens årsmøte var 22.mars. Det hadde presentasjon av den nye visjonsplanen vår som hovedfokus, og deltakerne bidro med egne tanker om veien videre gjennom et lite gruppearbeid.

4. mars ble det arrangert «Sang i fastetiden» i Gjerpen kirke. Gjerpen kirkes vokalensemble, Ann Silvia Ballestad og Kjell Frigstad deltok.

Fasteaksjonen som konfirmanter, foreldre og andre frivillige deltar i, ga ca 64200kr. Det var ny rekord. Bjørn Erik ledet aksjonen.

6.- 8.mars var det fellesmøter i Gjerpen. Oddvar Søvik var taler. Møtene ble holdt i Gjerpen Misjonskirke, Sneltvedt bedehus og Gjerpen kirke.

Det var 3 konfirmasjonsgudstjenester i 2015

4.juni var det sangkveld i Gjerpen kirke. Gla’sang, Valebøkoret, Nils Terje Sneltvedt, Andrè Kassen, Ole Andrè Eliassen, Tonje Aronsen medvirket.

5.juli dro vi sammen med Borgestad menighet til Luksefjell. Etter gudstjenesten fortalte Finn Olsen om gamle tider, og vi fikk høre om arbeidet med å sikre gravminnene på Luksefjell kirkegård. Vi var også med dit. Finn Olsen og Johnny Thommesen har gjort en stor jobb.

27. mai var det fellesskapskveld for alle frivillige i diakoniarbeidet. Sissel Kløverød fortalte og viste bilder fra pilgrimsvandringen sin.

10. september var det Inspirasjonskveld for frivillige ved gudstjenestene.

23. september åpnet «Den Varme Kafeen» på Gjerpen men.hus.

                Etter 1 års planlegging og forberedelser kunne "Den varme kafeen" -i hjertet av Gjerpen
åpne 23.sept. 2015.
Vi ønsket å lage en ny møteplass i menigheten som var åpen og varm. En møteplass der mennesker blir sett og føler seg velkommen.
Et lavterskel- tilbud der man kan be med seg en venn eller nabo.
Ideen var å lage en gjenbruks- kafe, hvor de fleste kopper, kar og møbler er tilsalgs.
Atmosfæren i kafeen skapes med gamle møbler og rariteter, hjemmelaget mat og kreativitet.
Vi har samlet et arbeidslag som arbeider før, under og etter kafe- kveldene. Det ligger mange timer frivillig arbeidsinnsats bak hvert arrangement.
Vi gjennomførte 3 kafe- kvelder høsten 2015.
Det har kommet mellom 100 og 200 besøkende på kafeen. Tilbakemeldingene er gode.

Tilbudet er åpent for alle, men vi ønsker også at dette kan være en møteplass for de unge voksne fra 20 år og oppover.

"Den varme kafeen" - i hjertet av Gjerpen er forankret i planen for utvikling av Gjerpen menighet.

Initiativtakere og ide,
Kjersti T. Rahm og Cathrine Mustvedt

 

Kirkeuka i Gjerpen ble arrangert 20.- 25.okt. Det var en uke med mange gode opplevelser og stor oppslutning, og det blir trolig en årlig, høstlig begivenhet. Vi nevner: Åpen kirke, omvisning, Familiekonsert med Sneltvedt Gospelkids, Kafe, Konsert med Gjerpen vokal ensemble, Foredrag, Konsert med Ole Paus, Høstmarked ,Gospel Negro Spiritual gudstjeneste.

Høstmarkedet 2015 ble arrangert etter samme lest som tidligere med loppemarked, salg av grønsaker, hjemmebakst, håndarbeider og håndtverk. I tillegg var det andakt, åresalg og kafé. Utenfor hadde familiespeiderne bålpanne med pølser. Nytt av året var kakelotteri på bok. Det var vellykket og ga ca. 4500 kr i inntekt.

Mange frivillige bakere, givere og selgere bidro. Mange har vært med å arrangere høstmarked i flere år og vet akkurat hva som skal gjøres. Og menighetshuset var fullt av folk de timene vi holdt på. Overskuddet var på ca. 39000 kr. Hovedansvaret for høstmarkedet 2015 hadde Ingebjørg Hærås og Kirsti Sørbø.

8.nov. Gullkonfirmantgudstjeneste med samling i Gjerpen menighetshus etterpå. Bjørnar Gundersen og festkomiteen ordnet festen.

19.nov.arrangerte staben medarbeiderfest for alle frivillige. God stemning!

30.nov. Allehelgenskonsert med Gjerpen kirkes vokalensemble og Henriette Linstad Petersen fiolin.

I adventstida var det mye aktivitet for barn og unge. Det var julevandringer, familiegudstjenester, barnehagegudstjenester og skolegudstjenester, konserter.

Julegudstjenestene var fine og godt besøkt. Det var to gudstjenester i Gjerpen kirke julaften, en gudstjeneste i Luksefjell og en i Valebø.  1. juledag var det festgudstjeneste i Gjerpen, og dessuten gudstjeneste 27.desember.

Romjulskonserten ble tradisjonen tro arrangert 29. des. Det er «våre egne» studenter og nyetablerte musikere som kommer hjem og deltar på denne konserten.

 

6. Barn og unge i menigheten

Om Familiespeideren, Babytrall, Tårnagenter, Førsteklasses, 4-årsbok, «lys våken», leirer og mye mer Se årsmelding fra Trosopplæringsutvalget.

Torsdagsklubben Hovedleder: Karin Fjose Olsen. Leder vår: Håvar Norendal. Leder høst: Ingrid Norendal Kjøkkenansvarlig: Bjørn Erik Høgseth

Torsdagsklubben er menighetens søndagsskole. Torsdagsklubben har samlinger annenhver torsdag. Tilbudet er for barn fra 3-9 år, med familie, men det er også med noen eldre barn som har søsken i den nevnte aldersgruppen. Vi bruker søndagsskolens opplegg Sprell Levende. Den faste rammen for samlingen er bønn, sang, lystenning, kort trosbekjennelse, bibelfortelling, undringen og oppdrag. Vi starter med å spise middag sammen. Kvelden avsluttes med velsignelsen og utdeling av BARNAS (søndagsskolens medlemsblad). Vi har to grupper en for de under skolealder og en for de over skolealder.

 Antall barn er 23. Antall samlinger var 15.

Karin Fjose

 

 

vanliglogoÅRSMELDING FOR TROSOPPLÆRING 2015 I GJERPEN MENIGHET.

 

Trosopplæringsutvalget har bestått av : Kirsti Sørbø,leder. Sten Roger Thorstensen, Inger Marie Norendal,Ida Krogstad Rød, Håvar Norendal og Tone Arntzen.

Trosopplæringsutvalget har hatt 4 møter i 2015.

Fast ansatt kapellan Ida K. Rød startet opp med nytt konfirmantkull høsten 2015, og Håvar Norendal gikk fra vikarstilling, som menighetspedagog / trosopplærer, til fast stilling høsten 2015. Tone Arntzen jobbet i en 32% stilling, og Karin Fjose Olsen i 10% stilling.

Av kontinuerlige tiltak i menigheten for barn og unge i 2015 har vi hatt : konfirmantarbeidet,samarbeidet med ungdomsgruppa på Hauges, Sneltvedt gospel kids, Torsdagsklubben / søndagsskole på torsdager, Familiespeidinga.

I 2015 har vi fortsatt med dåpssamtaler i grupper, noe som fungerer veldig bra og med gode tilbakemeldinger. Det var 63 dåp i Gjerpen, 2 i Valebø og 1 i Luksefjell.

Familiespeidinga hadde en liten nedtur våren 2015, og diskusjonen gikk på om tiltaket skulle legges ned pga få familier. Men med mange henvendelser og fokus vokste familiespeidinga på høsten, til ca 20 stk. Et unikt tilbud til barnefamilier.

Samarbeidet med ALF klubben har vært bra. Trosopplæringsleder har vært på besøk 1 gang i løpet av 2015. Her er det flere deltagere fra Gjerpen, og det er en flott gjeng og et meget godt opplegg.

Petrusdagen på Kapitelberget ble igjen en fin familiefest med over 400 mennesker. Petrusdagen er et samarbeid mellom alle menighetenes trosopplæring i Skien prosti. Hvor fokuset er på pinse, kirkens bursdag.

Babytrall startet opp igjen med 4 kurs for våren, sammen med Borgestad. Men høsten 2015 startet vi opp samarbeid med Skien, Siljan og Borgestad. I stedefor å leie inn kursholder, valgte vi egne krefter til å ha babytrall. Karin Fjose Olsen, Håvar Norendal og Tormod Klovning har hatt babytrall med stort hell og god oppslutning. Det var til sammen 17 babyer fra Gjerpen.

Førsteklasses, tiltak for 6 åringer, samlet 4 gutter og 4 jenter. Ei av jentene var fra Borgestad. Dette er et samarbeidstiltak for Gjerpen og Borgestad. Her var samlingen lagt til Hestehaugen med bålpanne og poppcorn.

Tårnagenthelg, tiltak for 8 åringer, samlet 10 gutter og 6 jenter til spennende oppdrag i kirka,kirkegården og tårnet.Og med flott tårnagentkor under Gudstjenesten.

BGF, barnegospelfestivalen i Kragerø, samlet 7 spente jenter, og 3 ledere. Vi samarbeidet med Borgestad, og leide buss ned til Kragerø. Hvor vi sang og lekte med 1000 andre barn.

Leir på Oksøya, tiltak for 9 åringer, samlet 12 barn, og 1 leder fra Gjerpen. Noen spennende og flotte dager ved sjøen, hvor aktivitet, lek og moro er viktig, men viktigst å høre og synge om Jesus.

Samling og bok for 4 åringer, samlet 28 barn til samlinger på lørdag og søndag. Foreldre og noen faddere var med, til samling, lek og boller i kirka. Og med utdeling av 4 års boka på søndagen.

24 HOURS, tiltak for 12 åringer, samlet 33 barn fra Gjerpen. Dette er et samarbeidsprosjekt med Normisjon / Acta og Skjærgårds. Hvor hundrevis av barn leker, bader, hopper og synger og får høre om Jesus i 24 timer, i fritidsparken.

Lys Våken, tiltak for 11 åringer, samlet 9 barn til overnatting i kirka. En utrolig flott gjeng, og et veldig allsidig og godt program. 8 ledere var med , av disse var det 6 ungdomsledere.

I forhold til å få ledere til de forskjellige tiltakene, så er det fortsatt masse villighet. Ungdommene som er med som ledere er fantastisk flinke. Vi så i 2015 et lite « generasjonsskifte» , flere av de som har vært med som ledere før, har nå reist bort for å studere osv.

Petrus jule og påske cd, ble sendt til alle førsteklassingene . Dette er cd som Trygve Wikstøl har laget, om kirkemusa Petrus som farter rundt fra kirke til kirke i Skien. Petrus opplever og ser masse spennende, og kanskje inspirerer til å ta en tur i kirka.

64 konfirmanter stod til konfirmasjon i Gjerpen i 2015. Det var en vekst på 24 stk fra 2014. Det har vært et godt samarbeid om leir , konserter og samlinger med Borgestad. Konfirmantene har deltatt på Ung messe, Good Friday , kirkens nødhjelps fasteaksjon mm.

6 tidligere konfirmanter var med sogneprest Aronsen til Skjærgårds, som et tiltak for de eldre ungdommene. Dette var en opplevelse for alle som var med.

Trosopplærerne har besøkt Sneltvedt og Ås bedehus sine familiesamlinger/ juletrefest, også i 2015.

 

Et spennende og godt år var 2015, hvor mange barn og unge i Gjerpen  fikk høre om Jesus !

Februar 2016. Tone Arntzen, trosopplæringsleder i Gjerpen.

7 Diakoni.

Diakoniarbeidet har også dette året hatt 6 kontaktpersoner som følger opp det frivillige arbeidet. De danner diakonigruppa i menigheten.

Gruppa hadde to møter i 2015.

Gruppa begynte arbeidet med ny diakoniplan for menigheten høsten 2015.

Liv Jorånn Høgseth og Kjell Skjærum er kontaktpersoner for Formiddagstreffene og Hyggetreffene, Geir Flatin og Sverre Olsen er kontaktpersoner for besøkstjenesten og kirkeskyssen, Astrid Flatin og Bjørg Olsen har ansvar for kirkekaffelista og enkelte fellesskapsarrangement.

Hyggetreff: Liv Jorånn Høgseth, Bjørn Erik Høgseth, Bjørnar Gundersen har hatt ansvar hver sin gang. De har hatt treff på boligene en gang pr mnd hele året, dvs 12 ganger i 2015.

Formiddagstreff: I 2015 har det vært 11 treff, 6 treff i vårsemesteret og 5 treff i høstsemesteret. Møtene er på onsdager fra kl 11.00 til 12.45. Frammøte varierer fra 20/ 30 til 50/ 60. Været er viktig. Vi har et godt samarbeide med Gjerpen alders og sykehjem.  Noen ganger har aldershjemmet egne kulturarrangement på samme tid, men det må vi regne med på et så stort aldershjem.

Programmet varierer med sang, fortellinger, konkurranser, lysbilder og andakt. Vi prøver å skape et åpent og lett miljø. Kjell og Randi Skjærum og Håkon Vold har ansvar for programmet. Kjell Frigstad og Randi Skjærum spiller til sangene. Det er kaffe og vafler og utlodning. Mange har opplevd å vinne en fin blomst dette året.

Inger Marie Grini leder kjøkkengruppa. Hun har god hjelp av Marit Bjerkestrand, Åsne Kleppe, Lillian Gautefall, Bjørg Øye, Torgunn Gurholt og Inger Aase Ekornrød. Sjåfører er Asbjørn Ekornrød, Bjørnar Gundersen og Reidar Eriksen.

2015 har vært et bra år for Formiddagstreffene, og vi takker alle som har bidratt til å skape et trivelig formiddagstreff på Gjerpen Menighetshus en gang i måneden.

 Gjerpen den 4/2 - 2016, Håkon Vold

Besøkstjenesten

Kirsten Reiersen, Inger Åse Ekornrød og Inger Marie Grini har delt ut blomster til jubilanter fra 80 år. I høst ble Inger Marie Grini avløst av Ranveig Moe.

Det var et besøkskorps på 12 personer i tillegg til blomsterutdelerne.

Sjåførlista ble klar ut på våren: Steinar Lund, Odd Eriksrød, Hans Grini, Håkon Vold, John Olav Johnsen og Bjørn Erik Høgseth

 

Kirkekaffen

Det er 32 personer som har kirkekaffeansvar i Prestegårdsstua, og hvert lag ordner kaffe en gang hvert semester. Det ble ca annenhver søndag i 2015. I tillegg tar festkomiteen ansvar når det er større kirkekaffe-arrangement på Menighetshuset.

Felles bibeltimer tre ganger hvert semester. Møtene har vekslet mellom Aas bedehus, Sneltvedt bedehus  og Prestegårdsstua.

8. Sang- og musikklivet

Vi har mye å glede oss over i Gjerpen menighet. Kirkerommet inspirerer, orgelet er bra, kantoren vår er dyktig til å traktere instrumentet, og salmesangen er god!

 

Gjerpen kirkes vokalensemble

Det har vært vanskelig å rekruttere nye sangere, men stor takk til de unge som trofast har jobbet med ukentlig øvinger, har blitt dyktige og gledet oss ved gudstjenester og konserter.

(Konsert i fastetida, Langfredag, konfirmasjonsgudstjenestene, konfirmantpresentasjon, «Kirkeuka», Allehelgenskonsert, Allehelgensgudstjeneste, «Julesang i advent», Julaften, 1.juledag.)

Det er også arrangert flere konserter i kirka med innleide musikere. Kjell Frigstad har vært primus motor(Se s. 5 og 6).

Sneltvedt Gospelkids – 15 barn, har hatt øvelser på Sneltvedt bedehus og sunget både der og på gudstjenester i kirka. Mange er glade for å ha dette barnekoret i menigheten!  Hovedledere er Tonje Aronsen og Heidi Gudbrands.

Gjerpen Gla’sang har 18-20 trofaste medlemmer. Koret har hatt ukentlige øvelser i Prestegårdsstua De har også dette året sunget ved mange anledninger, både her og utenfor Gjerpen menighet. Dette året fikk de medarbeiderprisen for lang og tro tjeneste! Kirsten H Eliassen er korets dirigent. Odd Eriksrød har vært korets leder i 2015.

Valebø bygdekor har base i Valebø, men har ved flere anledninger sunget i Gjerpen kirke og på Menighetshuset.

9. Menighetsbladet

Menighetsbladet fikk ny redaksjon og nytt utseende fra jan 2015. Kjell  Lofstad ønsket avløsning som redaktør etter flere år i arbeidet. Vi takker for innsatsen! Den nye redaksjonen fikk god hjelp fra Thure Trykk, og bladet framstår som et fint og leservennlig menighetsblad. Terje Hærås tok redaktøransvaret fra høsten.

10. Lokalitetene

Prestegården ble totalrenovert i 2015. Like før jul kunne soknepresten med familie flytte inn i «nytt hus»!

Kapellet.  Det har også vært mye graving utenfor kapellet. Ny hovedvannledning er lagt, og det er bygd nytt handicap-toalett.

Gjerpen menighetshus

ÅRSMELDING FOR GJERPEN MENIGHETSHUS 2015.

2015  har vært nok et godt driftsår for huset. Menigheten bruker det til sitt behov og det er fortsatt mye leid ut utenom menigheten til mange forskjellige arrangementer. Mye utleie styrker husets økonomi.

Det har vært avholdt 5 styremøter, og vi har behandla 20 saker. Styremedlemmene har utført dugnad flere ganger i året, både ute og inne.

Styret valgte å dra til Tønsberg for å se på forskjellige typer stoler da vi skulle gå til innkjøp av nye til Storsalen. Kostnad for 100 nye stoler og 20 nye bordplater ble ca 180 000 kroner. Det har også blitt montert nye inngangsdører. Kostnad ca 100 000 kr med montering. De gamle dørene ble tatt ned på dugnad. Ny komfyr på kjøkkenet oppe og en liten fryser er kjøpt inn. De gamle fungerte ikke lenger. Nylig er det også montert opp nye rullgardiner i Storsalen.

Vedtak er gjort om å utvide kjøkkenet nede, slik at det blir bedre forhold for de som leier Peisestua.

I høst måtte vi ansette ny vaskehjelp, da de to ungjentene som hadde jobben fram til sommeren sa opp hos oss. De gjorde en flott jobb. Vi var så heldige at Elsie Thommesen tok på seg å overta vaskejobben i huset, fortsatt på timebasis, etter husets behov.

I oktober mottok Gjerpen menighetshus en testamentarisk gave etter Thore Olsen på ca. 1,2 mill. til drift og vedlikehold av huset. Thore var en ganske anonym mann i Gjerpen menighet, men var fast giver blant husets venner som har gitt årlige beløp til huset vårt. For full oversikt over økonomien for huset, vises til menighetens regnskap for 2015.

Husstyret for 2015, oppnevnt av Gjerpen menighetsråd, har hatt følgende sammensetning:

Anne Marit Bjørnback, valgt i 2015 for to år,   Ove Doksrød, valgt i 2014 for to år

Bjørn Erik Høgseth, valgt i 2015 for to år,    Lillian Gautefall, valgt i 2014 for to år

Kjell Karlsen, valgt i 2015 for to år,     Håkon Vold, valgt i 2014 for to år.

Tor Mustvedt er varamedlem til styret.

 

11. Samarbeid med andre menigheter og organisasjoner

Gjerpen menighet samarbeider med Siljan menighet, som en toårig forsøksperiode. Gjerpens kapellan ble da tilsatt med Gjerpen og Siljan som arbeidssted. Soknepresten i Siljan skal utføre tjenester i Gjerpen. Det er en utfordring å finne gode rammer for dette. Det er også tradisjonelt nære bånd med Borgestad menighet, og begge menighetene ønsker å opprettholde dette. (Siljan hadde tidligere samarbeid med Skien.) Vi hadde fellesgudstjenester med Borgestad i 2015, og vi delte kateket og menighetspedagog med Borgestad. Fellesgudstjenestene i Gjerpen inkluderte også Siljan.

1.nyttårsdag og 1. pinsedag deltok vi på fellesgudstjeneste i Skien kirke. (prostigudstjeneste)

Også i 2015 var det samarbeid mellom Gjerpen misjonskirke, Normisjon og Gjerpen menighet om fellesmøter.

NMS har fremdeles flere misjonsforeninger i menigheten, selv om flere er lagt ned de siste årene. Det er vanskelig å rekruttere nye medlemmer.

Misjonsutvalget hadde på slutten av året bare ett medlem. Takk til Gudrun Eriksen som sto på og  ikke ga opp! Prosjektet vårt er fremdeles et diakonalt barne- og ungdomssenter i  Antsirabe på Madagaskar. (NMS)

12. Økonomi

Regnskapet er gjort opp med overskudd for 2015. Se egen rapport.

Ofring via SMS ble startet i 2015. Vi vurderer etter noen måneder om det skal fortsette.

13. Bygdeparken

Skien kommune har laget en plan for utvikling av friluftsliv i nærområdet vårt. Vi er bedt om å komme med innspill og kommentarer. Menighetsrådet synes prosjektet er spennende, og det blir dannet et samarbeidsforum der Gjerpen menighet er representert.

14. Veien videre

Visjonsplanen som ble godkjent i 2014 etter avsluttet prosjektarbeid, MUV («Menighetsutvikling i Folkekirken»), gir oss retning og plan for arbeidet. Vi opplever det som god hjelp til å holde fokus på prioriterte områder, og til å vurdere og evaluere dette med jevne mellomrom. Det er laget et årshjul med to faste møter mellom MR og stab, og vi har forpliktet oss til å legge fram og vurdere tankene sammen med årsmøtet. Gjerpen – vår menighet! uttrykker et mål om at vi føler tilhørighet og fellesskap. Sammen skal vi drive menigheten videre med plass til oss alle. Gjerpen menighet er vårt felles prosjekt.

I juni vedtok vi å satse enda mer på barne- og ungdomsarbeid, god informasjon og lavterskeltilbud.

Vi tror det er spennende år som ligger foran oss. Mulighetene er mange! La oss be om velsignelse og ledelse. La denne bønnen bli vårt felles ansvar! La oss også be om at vi må se hverandre.

Takk til alle som står på for Gjerpen menighet - enten det er praktisk, økonomisk, med tanker og ideer eller med forbønn! Alle er like viktige! Utfordringene er våre, og vi må finne vår måte å bidra på!

Takk til bedehusene som driver et godt arbeid i menigheten vår. (De har egne årsmeldinger og årsmøter.)

 

Gjerpen, februar -16

For Gjerpen menighetsråd,

Bjørg Olsen


Del denne artikkel på e-post