Råd og utvalg i Gjerpen menighet

Råd og utvalg i Gjerpen menighet

Her får du en oversikt over kontaktpersoner i våre råd og utvalg.

Trosopplæringsutvalget

Tone Arntzen

Håvard Norendal

Ida Krogstad Rød

Kirsti Sørbø

Marit Follaug

Sten Roger Thorstensen

 

 

Diakonigruppa

Kjell Skjærum

Liv Jorånn Høgseth

Sverre Olsen

Bjørg Olsen

 

 

Misjonsutvalget

Gudrun Eriksen

Ingrid Brenne

Martha Irene Eriksrød

Fred Zetterstrøm

 

 

Musikkutvalget

Kjell Frigstad

Inger Lloyd

Vibeke Deilrind

 

 

Festkomite

Torgunn Gurholt

Hanne Grini

Gunnar Gulseth

Bjørn Erik Høgseth

Anne Marit Bjørnback

 

 

Menighetens KN-kontakt

Bjørn Erik Høgseth

 

 

Bibelkontakt

Inger Marie Norendal

 

 

Repr. Kirkens SOS

Thomas Andersen

 

 

Repr. Skien Diakonale Senter

Inger Sissel løberg

Vara: Hilde Taule

 

 

Repr. Kapellrådet for Vealøs sportskapell

Cathrine Mustvedt,

 Ove T Doksrød

 

 

Repr. Fellesmøtekomiteen og felles bibeltimer

Ove T Doksrød

 

 

Repr i styret for Nils og H. Maries Houens legat og

Søsknene Riis legat

Gunnar Gulseth

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Del denne artikkel på e-post