Sneltvedt bedehus

Sneltvedt bedehus

Sneltvedt bedehus
På Sneltvedt bedehus er det arrangementer for alle aldersgrupper. 
Programmet nedenfor er for hovedforeningen. Arrangementene er for alle, men noen samlinger er mest myntet på de voksne.
De ulike undergrupper har sine egne opplegg og nedenfor følger en oversikt over hvilke dager de ulike gruppene har sine samlinger.
 
Andre kristne og humanitære organisasjoner har også sine møter på bedehuset. 
I tillegg er bedehuset et populært sted å ha konfirmasjoner, bryllup, jubileum eller minnesamvær.
Alle kan leie bedehuset til slike formål.
Opplysninger om leie fås ved henvendelse til:
Steinar Lund, tlf. 99 61 45 67.

Hva er Normisjon ?
Normisjon er en fri og selvstendig bevegelse innen Den norske kirke med fokus på fellesskap og misjon. Normisjons virksomhet bygger på Guds ord og Den norske kirkes bekjennelse. 
 
Normisjon har delt landet inn i 13 regioner. Den består av ca. 3000 voksenforeninger, ca. 600 barne- og ungdomslag, ca. 160 kor. Omkring 70- 80.000 mennesker er på ulike måter involvert i Normisjons arbeid i Norge! 
I internasjonal sektor er Normisjon aktive i 10 ulike land i Asia, Afrika og Latin-Amerika. Vi har samarbeidsavtaler med 7 nasjonale kirker, og ca. 80 aktive misjonærer pr dags dato.
 
Flere opplysninger kan fås på www.normisjon.no
 
Hva er Sneltvedt Normisjon ?
Sneltvedt Normisjon vil drive virksomhet på Sneltvedt og omegn med tanke på å spre Guds Ord til oss som bor her.
Vår visjon er å være et møtepunkt mellom Gud og mennesker i vårt nærområde. 
Vi ønsker alle velkommen til våre arrangementer uavhengig av livssyn. 
 
· Sneltvedt Gospel Kids, onsdager kl. 17.30-19.00
 

Program for høsten 2016 på Sneltvedt bedehus.

 

02.10. "Søndag for alle" på Hauges kl. 16.

05.10. Familiesamling kl. 17.30. Besøk fra Hauges.

13.10. Bibeltime på Venstøp bedehus kl. 19 v/Trond Engnes.

27.10. Samtalemøte kl. 19.30. 

 

06.11. Søndag for alle på Hauges (fra kl 16)

10.11. Bibeltime i Prestegårdsstua kl 19

24.11. Samtalemøte kl 19.30

30.11. Julegrantenning med Sneltvedt GospelKids kl 17.30. Karin Fjose Olsen taler.

 

04.12. Advent for alle på Hauges (fra kl 16)

08.12. Samtalemøte kl 19.30.

11.12. Advent for alle på Hauges

18.12. Gudstjeneste 4. søn. i advent på bedehuset kl 11 v/Øystein Aronsen

18.12. Advent for alle på Hauges

 

 

 
Styret (2015):
Steinar Lund, Marianne Fjose, Tor Mustvedt, Geir Flatin.
 
 


Del denne artikkel på e-post